Going. | Inwazja z Wenus - Poziomy

Inwazja z Wenus

21:00 | Sobota, 7 marca 2020

Poziomy

Impreza

TBA

TBA

INWAZJA Z WENUS (PL)
/ English translation below

Wenus – druga pod względem odległości od Słońca planeta Układu Słonecznego. Jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim widocznym na niebie, po Słońcu i Księżycu.
Nazwa planety wzięła się od rzymskiej bogini miłości - Wenus. Nieodłączna towarzyszka wschodzącego i zachodzącego Słońca, nazywana jest także Gwiazdą Poranną (Zaranną, Porankową) lub Jutrzenką (łac. Stella Matutina), kiedy zwiastuje wschód Słońca, albo Gwiazdą Wieczorną, która finalizuje jego zachód. Wenus symbolizuje pierwiastek kobiecy, jego żeńską energię, natomiast w tradycji alchemicznej symbolizuje miedź.

W sobotę 7 marca 2020 będziemy mieli do czynienia z wyjątkowym wydarzeniem na skalę astronomiczną… Jak donoszą światowe agencje kosmiczne nieuchronnie zbliża się do Ziemi potężna flota międzyplanetarna!

Nie ma jednak powodów do niepokoju!

"Inwazja z Wenus" to wyjątkowa okazja, by na dwóch scenach warszawskiego klubu Poziomy, usłyszeć 13 niezwykle utalentowanych muzycznie niewiast, które zaprezentują dla Was swoje sety. Będzie to kosmiczna podróż przez szeroką selekcję najlepszej podziemnej muzyki elektronicznej!
Zapraszamy serdecznie!

LINE UP
Eskardra Gwiazdy Wieczornej (Poziom -1)
•Jagsonify
•Kasia Gościńska https://www.facebook.com/goscinskak/
•Maksiuchka DJ https://www.facebook.com/maksiuchkadj/
•MIKO https://www.facebook.com/olamikopl/
•Saga Kruk https://www.facebook.com/sagakrukofc/
•Siara https://www.facebook.com/siaraaaaaaaaa/
•Lady Speed Stick
Eskadra Jutrzenki (Poziom 0)
•Ane https://www.facebook.com/ane.xlnt/
•Eli Sol
•Goga M
•Industria https://www.facebook.com/indvstria/
•Melodee https://www.facebook.com/melodeeofficial/
•Vero Yage https://www.facebook.com/veroyage/

Wsparcie / Support: Trident Art Studio, SoundTraffic

Inspiracje muzyczne
TECHNO / DARK TECHNO / HARD TECHNO / ACID / MENTAL / TEKNO / INDUSTRIAL / PROGGRESSIVE / HOUSE / ORIENTAL / CHILL

Start: 21:00
Lokalizacja: klub Poziomy
Adres: Nowy Świat 27a, Warszawa

INVASION FROM VENUS (EN)
Venus - the second Solar System planet in terms of distance from the Sun. It is the third brightest celestial body visible in the sky, after the Sun and Moon. The name of the planet comes from the Roman goddess of love - Venus. An inseparable companion of the rising and setting sun, it is also called the Morning Star (Latin Stella Matutina) when it heralds the sunrise, or the Evening Star that finalizes its sunset. Venus symbolizes the feminine element, its female energy, while in the alchemical tradition it symbolizes copper.

On Saturday, March 7, 2020, we will be dealing with a unique event on an astronomical scale ... According to world space agencies, a huge interplanetary fleet is approaching Earth!

There is no reason to worry!

"Invasion from Venus" is a unique opportunity to hear 13 extremely musically talented women on two stages of the club Poziomy in Warsaw, who will present their sets for you. It will be a space journey through a wide selection of the best underground electronic music!
We cordially invite you!
Evening Star Squadron (Level -1) & Morning Star Squadron (Level 0) / line up above

Musical Inspirations
TECHNO / DARK TECHNO / HARD TECHNO / ACID / MENTAL / TEKNO / INDUSTRIAL / PROGGRESSIVE / HOUSE / ORIENTAL / CHILL

Start: 21:00
Location: Poziomy club
Address: Nowy Świat 27a, Warsaw (Poland)

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej