Going. | Z natury | Wystawa malarstwa Eniko Szucsan & Justyna Michalik - Estrada Rzeszowska

Z natury | Wystawa malarstwa Eniko Szucsan & Justyna Michalik

18:00 | Czwartek, 30 stycznia 2020

Estrada Rzeszowska

Sztuka

Free

Free

Wystawa oscylująca tematyką wokół natury rozumianej wieloznacznie.

Z perspektywy szkolnej - artystki skupiają się na pracy z naturą, poprzez wnikliwą obserwację, przyjmując mimetyczną postawę wobec twórczości. Stąd wystawa składa się z pejzaży plenerowych, martwych natur i studiów postaci.

Młode malarki podejmują tematy klasyczne, inspirowane głównie nowoczesnym akademizmem. "Z natury" to wystawa opowiadająca o zespoleniu ludzi i ich najbliższego otoczenia z naturą.

Artystki zwracają uwagę na wiele podobieństw łączących ich twórczość u podstaw, jednakże dążenie i ostateczne motywację stanowią o ich wyraźnej autonomii.

Eniko podejmuje próbę oddania faktycznej i sensorycznej rzeczywistości z wyraźnie zaznaczonymi elementami psychologicznymi, które objawiają się w jej portretach, klimatycznej kolorystyce i w końcu poprzez symboliczne znaczenia.

Justyna interesuje się wrażeniowością przy jednoczesnej próbie oddania istoty i niepowtarzalnego charakteru poprzez grę zestawień kolorystycznych z właściwą dla nich formą.

Celem wystawy nie jest wyeksponowanie kontrastu oddzielającego obie autorki od siebie lecz stworzenie wspólnej platformy estetycznej.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej