Going. | Przestrzenie międzyprzestrzeni – Hommage à Otto Freundlich - ASP w Katowicach

Przestrzenie międzyprzestrzeni – Hommage à Otto Freundlich

08:30 | Czwartek, 16 stycznia 2020

ASP w Katowicach

Sztuka

Free

Free

Artyści: Jakub Ciężki, Józef Czerniawski, Grzegorz Hańderek, Adrian Kolerski, Przemysław Łopaciński, Michał Smandek, Arkadiusz Sylwestrowicz, Katarzyna Szymkiewicz, Paulina Walczak, Natalia Załuska

Projekt „Przestrzenie międzyprzestrzeni” (Hommage á Otto Freundlich) odwołuje się do postaci wybitnego niemieckiego (żydowskiego pochodzenia) malarza, rzeźbiarza i teoretyka – Otto Freundlicha, który biograficznie powiązany jest z Polską, Niemcami oraz Francją. Wystawa ma służyć przypomnieniu sylwetki oraz dorobku jednego z protoplastów światowej awangardy, a także ukazać jego twórczość w szerszym kontekście współczesnych praktyk artystycznych. Organizatorom projektu zależy na odnalezieniu związków pomiędzy estetycznymi i konceptualnymi lejtmotywami twórczości niemieckiego artysty z początku XX wieku a sztuką polską i niemiecką doby dnia dzisiejszego.

Koncepcja wystawy
Projekt wystawy pt. „Przestrzenie międzyprzestrzeni” (Hommage á Otto Freundlich) z założenia odwołuje się do wypracowanych przez Otto Freundlicha koncepcji sztuki, która poszukuje symbolicznego spoiwa pomiędzy tym, co duchowe, nieorganiczne i organiczne, ale jednocześnie stanowi wyraz afirmacji dla egalitarnych wartości kultury otwartej na wielogłosowość i różnorodność. Nie mniej istotny jest również fakt, że artysta ten wywodzi się ze Słupska, gdzie wciąż mieści się jego rodzinny dom. Bezsprzecznie jest on dziś jednym z antenatów europejskiej tradycji kulturowej, co dla miasta oraz regionu jest nie do przecenienia. Ekspozycja prac współczesnych artystów ma z założenia stanowić artykulację i egzemplifikację głównych wątków tematycznych i estetycznych, które uobecniły się w twórczości Otto Freundlicha oraz antenatów pierwszej awangardy. Wystawa „Przestrzenie międzyprzestrzeni” jest zarazem zapowiedzią i inauguracją ciągu artystycznych wydarzeń, związanych z twórczością Otto Freundlicha, które w kolejnym roku przyjmą formułę otwartego biennale sztuki.


Artyści:
Jakub Ciężki, Józef Czerniawski, Grzegorz Hańderek, Adrian Kolerski, Przemysław Łopaciński, Michał Smandek, Arkadiusz Sylwestrowicz, Katarzyna Szymkiewicz, Paulina Walczak, Natalia Załuska

Kuratorzy:
Roman Lewandowski i Edyta Wolska

Organizatorzy projektu:
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej