Going. | Świat obrazów / wykład - Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Poznań

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że muzealne zbiory są znacznie bogatsze od tego, co możemy podziwiać na ekspozycji...

W bieżącym sezonie sięgniemy do tego, czego na co dzień nie widać! Zaproszeni goście odkryją przed nami kulisy muzeal-nych magazynów. Repertuar będzie rozmaity, uświetniony ważnymi nazwiskami, ale i odkrywający perły niefunkcjonujące w szerokim obiegu, a niewątpliwie godne spojrzenia publiczności.

HARMONOGRAM:

28.09.2019 • Józef Mehoffer, Pegaz wśród kwiatów, 1901
Wykład: Katarzyna Grabowska, Muzeum Narodowe w Poznaniu

26.10.2019 • Jerzy Hulewicz, Zaułek Kalisza podczas wojny, 1916
Wykład: Agnieszka Salamon-Radecka, Muzeum Narodowe w Poznaniu

16.11.2019 • Zdzisław Beksiński, AO, 1987, Obraz XIII. Głowy, 1968
Wykład: Wiesław Banach, Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku

7.12.2019 • Zofia Stryjeńska, Przed kuźnią, lata 30.
Wykład: Michał Błaszczyński, Muzeum Sztuk Użytkowych (oddział MNP)

18.01.2020 • Anna Bilińska-Bohdanowiczowa, Portret Władysława Marcinkowskiego, 1887
Wykład: Renata Higersberger, Muzeum Narodowe w Warszawie

29.02.2020 • Olga Boznańska, Portret Wandy Chełmońskiej, 1916
Wykład: Olga Gałuszek, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

28.03.2020 • Anton Romako, Włoszka, ok. 1857–1874
Wykład: Martyna Łukasiewicz, Muzeum Narodowe w Poznaniu

18.04.2020 • Stanisław Korzeniewski, Pieta, ok. 1914
Wykład: Zuzanna Sokołowska, Muzeum Narodowe w Poznaniu

30.05.2020 • Jacek Malczewski, Niespełna rozumu, 1888
Wykład: dr Agnieszka Skalska, Muzeum Narodowe w Poznaniu

20.06.2020 • Emilio Vedova, Aggressivita 1951, S.C., 1951
Wykład: prof. UAM dr hab. Michał Haake, Instytut Historii Sztuki UAM

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej