Going. | Dekoder - Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Poznań

Dekoder to cykl eksperymentalnych warsztatów skoncentrowanych na dziełach z kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Skierowany jest przede wszystkim do młodzieży i osób dorosłych, a jego główny cel stanowi poznanie języka wizualnego, idei i kontekstów funkcjonujących w sztuce współczesnej.

Spotkania cechuje swobodna atmosfera i dynamiczna walka z zaproponowanym – często nietypowym – materiałem.

Dekoder przeplatany jest ciekawymi zadaniami wizualnymi (instalacje, obiekty, performance, fotografia, video, rysunek), które pomagają zrozumieć niuanse warsztatu artysty i często inicjują nowe po-mysły interpretacyjne. W trakcie zajęć prowadzona jest dyskusja w grupie oraz konsultacje indywidualne.

Autor scenariusza i prowadzący: dr Konrad Juściński, profesor WSUS w Poznaniu, artysta sztuk wizualnych, nauczyciel i wykładowca

ZAPISY: dekoder@mnp.art.pl / zgłoszenia przyjmujemy w tygodniu poprzedzającym zajęcia, do piątku do godz. 15.00 lub do wyczerpania limitu miejsc;

TEMATY I TERMINY ZAJĘĆ / sezon 2019/2020:

28.09.2019 • Jerzy Nowosielski, Por­wanie Europy, 1976
Opowieści, ikony i apokalipsy. Postać jako element szeroko pojętej formalnej figuracji.
Warsztat pracy z barwą w ramach budowania „metahistorii”.

26.10.2019 • Izabella Gustowska, Ofiara I, 1990
Wielowymiarowa interpretacja współczesnej piety.
Warsztat nowych mediów w kontraście z klasyczną figurą.

23.11.2019 • Nowe plakaty z okresu dwudziestolecia międzywojennego w kolekcji MNP
Zależność między formą wizualną a przekazywaną treścią. Jaki obraz odda najlepiej komunikat?
Podstawy pracy nad plakatem i komunikatem plastycznym w ujęciu użytkowym.

14.12.2019 • Jerzy Bereś, Zwid kamienny I, 1962
Dysputy o ciele i obiekcie.
Dialog z widzem jako warsztat pracy. Tworzenie własnych, unikatowych kodów komunikacji.

25.01.2020 • Alfred Lenica, Okres legendy, 1962–1965
Kolor zewnętrzny i wewnętrzny obrazu. Świetlistość barw i przenikanie światła z wnętrza obrazu.
Praca z barwą oraz wielowymiarowym taktowaniem płaszczyzny obrazu.

22.02.2020 • Władysław Hasior, Wyszywanie charakteru, 1972
Zmiana znaczenia obiektu. Asamblaże (z fr. assemblage) – trójwymiarowe kompozycje złożone z różnych przedmiotów i dzieł go-towych.

28.03.2020 • Maciej Kozłowski, Smycz, 2003
Jak uzyskać „maksymalny kontrast” zarówno w postaci malarskiej (formalnej), jak i znaczeniowo?
Praca z obrazem przy pomocy prostych, wycinanych obrysów przedmiotów, postaci.

25.04.2020 • Teresa Pągowska, Szósty 67, 1967
Jedno zwierzę, jeden owoc, jeden przedmiot, jedna postać...
Jak widzieć, aby eliminować nadmiar? Praca z wykorzystaniem skrótów formalnych.

23.05.2020 • Jan Berdyszak, Pomiędzy, 1990
Przestrzeń resztek i negatywu. Obiekt wielowymiarowy – instalacja.
Studium konstruowania przestrzeni nieoczywistych.

6.06.2020 • Józef Kaliszan, Totem strunowy, ok. 1959
Forma dla dźwięku. Obiekty niebędące instrumentami, a stanowiące o istocie dźwięku.
Praca z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych obiektów.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej