Going. | Muzealna Akademia Dziecięca - Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Poznań

Cykliczne spotkania dla dzieci w wieku 6 - 10 lat.

Zajęcia Muzealnej Akademii Dziecięcej mają formę oprowadzania po ekspozycji połączonego z interaktywnymi zabawami i warsztatem plastycznym. Celem spotkań jest zapoznanie najmłodszej publiczności z galeriami muzealnymi, któremu towarzyszą różnorodne przeżycia i doświadczenia.

Warsztaty plastyczne mają pobudzić kreatywność dzieci oraz odkryć przed nimi przyjemność, jaką daje tworzenie. Program Muzealnej Akademii Dziecięcej ma cykl dwuletni – w każdym roku szkolnym odbywa się 10 spotkań zatytułowanych „Muzeum pełne przygód”.

Miejscem spotkań jest zarówno Muzeum Narodowe jak i jego oddziały, np. Muzeum Instrumentów Muzycznych.

Każde spotkanie składa się z dwóch części.
Część teoretyczna ma formę „wyprawy” po galerii. Dzieci otrzymują wygodne poduszki, dzięki czemu uważne przyglądanie się wybranym dziełom przebiega w komfortowych warunkach. Części tej towarzyszą zadania i zabawy związane z tematem spotkania, stanowiące przeciwwagę dla pełnych koncentracji chwil przyglądania się dziełom.

Część praktyczna to aktywności w przestrzeni ekspozycyjnej lub forma warsztatów plastycznych. Temat warsztatów jest związany z tematem danej „przygody”. Są to różnego rodzaju działania plastyczne (malowanie, wyklejanie, rysowanie, lepienie z plasteliny). Celem warsztatów jest samodzielne zmierzenie się dzieci z tematem oraz rozwiązanie postawionego przed nimi zadania plastycznego.

Prowadzenie: Paulina Broniewska (Dział Edukacji MNP)

ZAPISY mailowe: akademiadziecieca@mnp.art.pl

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku (do godz. 15.00) w tygodniu, w którym obywają się dane zajęcia.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i wiek dziecka oraz telefon kontaktowy. / Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. / Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie mailowego potwierdzenia wpisu na listę uczestników.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ w sezonie 2019/2020:

14.09.2019 • Przygoda XI – Dłutem kamień w rzeźbę zamień
Spotkanie z rzeźbami w tle.

12.10.2019 • Przygoda XII – Kim jestem?
Portrety naszych przodków.

16.11.2019 • Przygoda XIII – Historia ukryta w znaku
Spotkanie z plakatami w tle.

7.12.2019 • Przygoda XIV – Grudniowy dzień dzielenia się z innymi
Jaki święty się za tym kryje?

11.01.2020 • Przygoda XV – Muzealny zwierzyniec
Gdzie w Muzeum trzymamy zwierzęta?

15.02.2020 • Przygoda XVI – Zjawa w Muzeum
Tropimy muzealnego ducha.

7.03.2020 • Przygoda XVII – Tajemnice instrumentów muzycznych
Spotkanie w Muzeum Instrumentów Muzycznych.

4.04.2020 • Przygoda XVIII – Pięć zmysłów
Przemierzymy muzealne sale, uruchamiając wszystkie zmysły.

9.05.2020 • Przygoda XIX – Ulubiony dom szalony
Zainspirowani wielkimi architektami stworzymy dom swoich marzeń.

6.06.2020 • Przygoda XX – Podróże małe i duże
Śladem muzealnych wedut.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej