Going. | Wojtek Kurek - Buoyancy - 2020 tour - Kolonia Artystów

Wojtek Kurek - Buoyancy - 2020 tour

20:00 | Piątek, 21 lutego 2020

Kolonia Artystów

Koncert

20/30 zł

20/30 zł

Z okazji pierwszej rocznicy wydania elektroakustycznego Ovule (Pawlacz Perski), Wojtek Kurek gra koncerty zapowiadające nowy album pod tytułem Buoyancy.

Tak jakby Ovule pod mikroskopem elektronowym.
Ovule - https://pawlaczperski.bandcamp.com/album/ovule-ppt45
Ovule x roczny zoom in = Buoyancy

Werbel preparowany w Max Msp, organiczne struktury przypominające głębią i intensywnością multiplikowane nagrania terenowe. Rozerwany bęben, dźwięk obejmujący.

Cyfrowe Morze x Cyfrowy Las x Bęben = Pławność

www.wojtekkurek.com https://soundcloud.com/wojtekkurek https://www.facebook.com/wojkur

Wojtek Kurek – perkusista, improwizator, autor instalacji i muzyki do spektakli. W swojej twórczości korzysta z takich narzędzi jak Arduino, Pure Data, Max Msp.

Patronat: Nowe idzie od morza / Glissando

Bilety: 20 - 30 zł

///////////////////

ENG
The first anniversary of Ovule (Pawlacz Perski) is a good reason to play a promo tour announcing a new solo album of Wojtek Kurek – Buoyancy.

It is as if someone was watching Ovule under an electron microscope.

Ovule - https://pawlaczperski.bandcamp.com/album/ovule-ppt45 Ovule x one year zoom in = Buoyancy

Snare drum prepared in Max Msp, intense, deep organic structures which resembles multiplied field recordings. Fragmented Drum, circumfluent sound.

Digital Sea x Digital Forest x Drum = Buoyancy

https://soundcloud.com/wojtekkurek
https://www.facebook.com/wojkur

Wojtek Kurek is a drummer, improviser, producer, author of installations and theater music. In his works he uses tools as Arduino, Pure Data or Max Msp.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej