Going. | Kolekcja militariów Zamku Królewskiego w Warszawie - Zamek Królewski

Kolekcja militariów Zamku Królewskiego w Warszawie

10:00 | Wtorek, 25 lutego 2020

Zamek Królewski

Sztuka

Free

Free

Kolekcja militariów Zamku Królewskiego w Warszawie

Izba w Wieży Grodzkiej

Po raz pierwszy od momentu odbudowy Zamek Królewski w Warszawie prezentuje stałą ekspozycję militariów. Od czasów późnego średniowiecza poprzez wiek XVI, XVII i XVIII, jako siedziba książąt mazowieckich a potem królów polskich, Zamek posiadał broń białą, palną i uzbrojenie ochronne. Jak każda twierdza, był przygotowany na odparcie przeciwnika. Do tego celu służyła prosta broń zwykłych żołnierzy, ale i bardziej zbytkowne uzbrojenie dworzan, królewskich oficerów, a także samych władców. XVII-wieczna historia warszawskiej rezydencji pokazuje, iż jej losy jako twierdzy nieodłącznie związane są z uzbrojeniem i jego praktycznym użyciem. Obok przeznaczenia wojennego broń i zbroje pełniły także funkcje ceremonialne, paradne, dekoracyjne, obyczajowe i pojedynkowe. Broń była również nieodzownym elementem stroju władcy, rycerza i szlachcica. Wpisywała się w kanon epoki średniowiecza i epoki nowożytnej.


https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-stale/kolekcja-militariow

Wstęp wolny na wystawę militariów tylko w środy.
Pozostałe dni na podstawie biletu do Zamku w cenie 30 i 20 zł (młodzież do 16 roku życia 1 zł)

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej