Going. | Architektura cienia - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

?Architektura cienia? to elementy wyparte z oficjalnego dyskursu takie jak toalety, szalety miejskie, bazary i stragany uliczne. Ich forma i miejsce w przestrzeni miejskiej to lustro odzwierciedlające rozwój ekonomiczny i kulturowy danego społeczeństwa oraz jego stosunek do cielesności, rytuałów i polityki.

Parafrazując jeden z komentarzy do słynnej rzeźby-pisuaru Duchampa Fontanny: ?Art is something you piss on?, można by rzec, że olewamy wszystko to, czego nie rozumiemy lub co chcemy wyprzeć ze świadomości.

Wystawa Architektury Cienia to kolaż przestrzennych artefaktów sublimujących bazary, stragany, toalety publiczne, które zwyczajowo postrzegane jako ?formy nieczyste?, tu wychodzą z cienia jako miejskie fetysze: Parlamenty Bazaristanu, Pominiki Kupczenia, Muzea Ablucji, Świątynie Dumania.

Wystawa i towarzysząca jej publikacja są okazją do snucia scenariuszy przyszłości, w której sacrum miesza się z profanum, a to co nieformalne, brudne i stabuizowane powraca uwznioślone w glorii i chwale.

Wystawie towarzyszy publikacja II tomu książki ?Architektura cienia?, pod redakcją Aleksandry Wasilkowskiej, kuratorki i architektki wystawy, z tekstami między innymi Zofii Krawiec i Slavs and Tatars, poezją Andrzeja Szpindlera, komiksem Macieja Sieńczyka, wywiadami z kupcami i szaleciarkami Anny Kaplińskiej i dokumentacją współtworzonego przez kupców, artystów i architektów ?Bazaristanu?.

Artyści: Tania Bruguera, Pablo Bronstein, Olaf Brzeski, Maciek Chorąży, Oskar Dawicki, Jerzy Goliszewski, Agnieszka Kurant, Krzysztof Kaczmarek, Zofia Krawiec, Maciej Landsberg, Agnes Mohlin, Noviki, François Roche, Alex Schweder, Maciej Sieńczyk, Jan Simon, Maciej Siuda, Kama Sokolnicka, Andrzej Szpindler, Aleksandra Wasilkowska

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej