Going. | Emilia Kina – Parawan / Krzysztof Zieliński – Hometown - Raster

Emilia Kina – Parawan / Krzysztof Zieliński – Hometown

7.3 – 28.3

Raster

Sztuka

Free

Free

Podwójne otwarcie 7 marca 2020
godz. 12.00–18.00
obie wystawy czynne do 28 marca

for eng scroll down

Emilia Kina – PARAWAN

Emilia Kina skupia się na marginesach obrazowania, tym, co jest ledwie ramą dla właściwego widoku i tym, co go przesłania lub tylko udaje, że to robi. Jej reliefowe kompozycje, ujmujące materialnym wdziękiem obrazy-zasłony, odwracają uwagę od inflacji cyfrowych wizerunków i komunikatów. Przywracają skupienie na intymnym i wolnym od przemocy wymiarze spojrzenia.

Krzysztof Zieliński – HOMETOWN

Wąbrzeźno – zwyczajne miasteczko na W, literę z końca alfabetu, „w” jak „wszędzie” – sportretowane przez fotografa po dekadzie zmian ustrojowych i w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, stało się wizualnym synonimem pełzającej transformacji. Zieliński stworzył pierwszy tego rodzaju, poruszający i empatyczny, zbudowany z mgły oraz tysiąca jeden odcieni szarości obraz postsocjalistycznej, środkowoeuropejskiej prowincji.

Więcej informacji:
www.rastergallery.com

eng:

Exhibitions opening 7 March 2020
12 noon – 6:00 pm
both shows run through 28 March

Emilia Kina – SCREEN

Emilia Kina focuses on the margins of depiction, of what is merely a frame for the proper view, what hides it or merely appears. Her relief compositions, painting/screens captivating in their material beauty, divert attention from the digital inflation of images and messages. In their place, they restore attention to a dimension of gazing that is intimate and free of violence.

Krzysztof Zieliński – HOMETOWN

Wąbrzeźno, an ordinary little town starting with W, down near the end of the alphabet, in a language where “w” could stand for wszędzie—anywhere, portrayed by the photographer after a decade of systemic changes up to the eve of Poland’s joining the European Union, became a visual synonym for the creeping transformation. Working on colour negatives and alluding to the minimalist poetics of topographic photography, Zieliński created an image of the post-socialist countryside that is the first of its kind, moving and empathetic, constructed from mist and a thousand and one shades of grey.

More information:
www.rastergallery.com

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej