Going. | Czwartki z Kolekcją online. Karolina Kowalska | #MOCAKonline! - Online | MOCAK

Czwartki z Kolekcją online. Karolina Kowalska | #MOCAKonline!

20:00 | Czwartek, 28 maja 2020

Online | MOCAK

Spotkanie

Free

Free

// for English please scroll down ↓

„Czwartki z Kolekcją” to projekt, w ramach którego w każdy czwartek – dzień darmowego wstępu na wystawy Kolekcji MOCAK-u – w sali audiowizualnej mogliście zobaczyć wybrane prace wideo z Kolekcji Muzeum. W ramach akcji #MOCAKonline przenosimy pokazy do internetu!

W maju w ramach projektu „Czwartki z Kolekcją online” prezentujemy wideo Karoliny Kowalskiej „Rave”. Składają się na nie fragmenty filmu Andrzeja Wajdy będącego adaptacją „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Artystka wybrała ujęcia o ogromnej ekspresji, przyspieszyła obraz, połączyła go z muzyką potęgującą napięcie i powtórzyła wybrane sceny. Wszystko po to, aby uzyskać kondensację energii niemalże przekraczającą możliwości odbioru. Stworzyła doświadczenie, za którym potem się tęskni.

Karolina Kowalska – fotografia, instalacja, wideo. Jej prace to często instalacje site-specific oraz projekty pokazywane w przestrzeni publicznej. W wielu z nich korzysta z materiałów znalezionych, przetwarza fotografie, filmy, muzykę, gromadzi dane. W jej realizacjach widać zainteresowanie mechanizmami postrzegania, możliwościami manipulacji, fotografią i tworzeniem iluzji.

Pokazy będą dostępne w każdy czwartek maja między 20 a 20.15 w formie live streamu na kanale YouTube Muzeum. Link do transmisji dostępny tutaj >> bit.ly/2SHylGb

Czas trwania filmu to około pięciu minut (zostanie odtworzony trzykrotnie). Wideo będzie również transmitowane na naszym Instagram TV @mocak_krakow od godziny 19.
//
As part of the project 'Thursdays with the Collection', every Thursday – the free-admissions day to the MOCAK Collection – in the audiovisual room the viewers have had free access to selected video works from the Museum’s collection. Now, with the action #MOCAKonline, the viewings are moving online!

In May, 'Thursdays with the Collection online' brings 'Rave', a video by Karolina Kowalska. It is a compilation of 'The Wedding', a motion picture by Andrzej Wajda, which was an adaptation of Stanisław Wyspiański’s play of the same name. The artist has selected the most expressive shots, speeding up the images and replaying sequences against a soundtrack that compounds the tension. The artist aimed to distil energy to an almost intolerable degree – and has succeeded in creating an experience that one wants to repeat again and again.

Karolina Kowalska – photography, installation, video. Her works are often site-specific and projects carried out in public space. The artist often employs found materials and reproduces photographs, films and music, collecting data. Her projects reveal an interest in the mechanisms of perception, the potential for the manipulation of photography and the creation of illusion.

Viewings will be available every Thursday throughout May between 8 pm and 8.15 pm as a live stream on the Museum’s YouTube channel. Link to the broadcast available here >> bit.ly/2SHylGb

The film lasts approx. five minutes (it will be replayed three time). You can also see the video on MOCAK Instagram TV @mocak_krakow on the same days from 7 pm.


www.mocak.pl

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej