Going. | Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej - Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Już otwarte

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Inne

wg cennika

wg cennika

Odwiedzając skansen można zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę wsi podlaskiej, którą współcześnie można podziwiać już tylko w muzeach na wolnym powietrzu. W skansenie znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury, a więc krzyże, kapliczki, studnie, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze, a także dziewiętnastowieczny dwór z Bobry Wielkiej. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej nadal rozwija się, przenoszone są wciąż nowe obiekty z terenu województwa podlaskiego. Często jest to jedyny sposób ich zachowania.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej