Going. | Muzeum Architektury - Muzeum Architektury we Wrocławiu

Muzeum Architektury

Już otwarte

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Inne

wg cennika

wg cennika

Muzeum Architektury we Wrocławiu jest jedyną instytucją muzealną w Polsce poświęconą w całości historii architektury oraz architekturze współczesnej. Muzeum realizuje programy iwydarzenia adresowane do architektów, historyków i szerokiej publiczności. Przygotowujewystawy poświęcone architekturze, a także sztuce użytkowej, malarstwu i grafice. Większości wystaw towarzysząpublikacje w formie opracowań naukowych, katalogów lub folderów. Muzeum współpracuje z władzami miasta przy ochronie i rewitalizacji architektonicznego dziedzictwa Wrocławia.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Muzeum Architektury we Wrocławiu? Zapisz się do naszegonewslettera! Znajdziesz w nim najnowsze informacje o bieżących wydarzeniach, projektach, wystawach i publikacjach.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej