Going. | Muzeum Etnograficzne w Poznaniu - Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

Już otwarte

Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

Inne

od 1 do 12 zł

od 1 do 12 zł

Początki Muzeum Etnograficznego nierozerwalnie związane są z działalnością Towarzystwa Ludoznawczego, założonego w Poznaniu w 1910 roku. Jego prezesem została wówczas Helena Cichowicz, która wraz z córką Wiesławą zajęła się kolekcjonowaniem i opracowywaniem zbiorów etnograficznych. Ich zaangażowanie i pasja doprowadziły do otwarcia, 28 grudnia 1911 roku, pierwszej wystawy etnograficznej w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

W 1920 roku zbiory ludoznawcze przekazano Muzeum Wielkopolskiemu (obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu), w ramach którego utworzono Dział Ludoznawczy im. Heleny i Wiesławy Cichowicz, i ponownie zaprezentowano je na wystawie otwartej w maju 1921 roku.

W okresie międzywojennym – dzięki nieustającej pracy Heleny, a po jej śmierci w 1929 roku, również jej córki Wiesławy – zbiory rozrosły się i wzbogaciły, także o egzotyczne kolekcje z terenu Afryki i Nowej Gwinei.

Podczas II wojny światowej obiekty etnograficzne zostały niemal całkowicie zniszczone i rozproszone. Nieliczne ocalone, odnalezione po 1945 roku, dały jednak początek Działowi Kultury i Sztuki Ludowej, utworzonemu w ramach Muzeum Wielkopolskiego. Odbudowywana kolekcja zaczęła się rozrastać po decyzji o ulokowaniu zbiorów etnograficznych w Pałacu w Rogalinie i otwarciu w 1949 roku pierwszej powojennej ekspozycji. Systematyczne gromadzenie i opracowywanie kolekcji nastąpiło dopiero po 1950 roku, gdy do Działu zatrudniono pierwszego stałego pracownika. Został nim Stanisław Błaszczyk i to właśnie jemu Muzeum Etnograficzne zawdzięcza kształt obecnej kolekcji.

W 1962 roku Dział został przemianowany na Oddział, zyskując nową siedzibę w Poznaniu – w budynku dawnej loży masońskiej, w którym funkcjonuje do dziś. Budynek ten, zbudowany w latach 1817–1819, to przykład późno klasycystycznej architektury. Musiał jednak przejść kapitalny remont w formie rekonstrukcji, trwający aż do 1986 roku.

Muzeum otoczone jest zabytkowym parkiem o założeniach barokowych, z zachowanym starodrzewem. W jego centrum znajduje się zabytkowa XVII-wieczna studzienka.

Dziś Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (nazwa nadana w 1974 roku) kontynuuje gromadzenie zbiorów i prezentuje je na licznych własnych wystawach czasowych oraz w innych muzeach w Polsce i za granicą. Przybliżają one zarówno zagadnienia kultury polskiej, regionu Wielkopolski, jak również terytoriów odległych, nieznanych i egzotycznych. Muzeum poprzez swoją działalność stara się być miejscem poznania, dyskusji, refleksji i wymiany różnych punktów widzenia.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej