Going. | This is The Real Thing - premiera rejestracji - Online | Nowy Teatr

This is The Real Thing - premiera rejestracji

20-24.05

Online | Nowy Teatr

Teatr

Free

Free

W ramach akcji #zostanwdomu, #niewychodzzteatru prezentujemy zapis spektaklu "This is The Real Thing" Anny Nowickiej. Rejestracja pokazywana jest w ramach Dzień Teatru Publicznego 2020 | #czekamy i dostępna dzięki współpracy z Performing Arts Festival w Berlinie.

Link pojawi się o 17:00 20 maja i dostępny będzie do 24 maja.


Zagniatam krajobraz skóry. Zwijam, nakładam, upuszczam, przesuwam, odsłaniam, chowam, odsyłam. Szukam, gubię i znajduję, w absolutnym tu i teraz, przed jest!. Przekształcam, powoli, nieustannie formuję, niespodziewanie niszczę, supłam, rozrywam i skrzętnie odkręcam. Niekończący się proces stawania, zaklęty w widzialny obraz /obiekt. Składam poetycki mięsisty album na wycinki z gazet, uporczywe wspomnienia, zasłyszane rodzinne tajemnice i skrzętnie ukryte sny.


this is the real thing, czyli to jest to / to jest prawdziwa rzecz to spektakl, w którego centrum znajduje się ciało. Pojedyncza tancerka tworzy i dekonstruuje swoje środowisko, bawiąc się krajobrazem wizualnych znaczeń i możliwych odniesień. Jej własne ciało migocze i przemienia się, pozostając w procesie ciągłego stawania się. Ucieleśnione zostają różnorodne jakości, faktury, fragmenty emocji, skojarzeń, sytuacji, intencji, postaci, działań, lecz żadna z nich nie osadza się w formie wizualnego obiektu. Fizyczne ciało funkcjonuje raczej jako nieskończony hipertekst, odsyłający widza do coraz to nowych skojarzeń. Z dialogu realnego ciała z jego wizualnymi reprezentacjami wyłania się pytanie o to, czym faktycznie jest ciało, jak je postrzegamy oraz na ile możemy je świadomie konstruować.


W ramach programu Poszerzanie pola. Kuratorka Joanna Leśnierowska

Anna Nowicka absolwentka szkoły tańca SEAD w Salzburgu, Ernst-Busch/HZT w Berlinie oraz magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej poszukiwania skupiają się na relacji między śniącym ciałem a ciałem tańczącym i na zagadnieniach choreografii wyobrażonego. Zgłębia w praktyce wielorakie perspektywy patrzenia oraz możliwości wykorzystania różnych punktów widzenia jako narzędzi do odkrywania i ujawniania możliwych, z pozoru oku niedostępnych obrazów. Choreografowanie postrzega jako nieustanne badanie związku i napięcia między procesem twórczym a jego rezultatem. Praktykuje śnienie w The School of Images pod kierunkiem dr Catherine Shainberg i rozwija pracę ze snami u Bonnie Buckner, dzieląc swoje życie między Berlinem a Polską.

Artystka w programie rezydencyjnym Fabrik Potsdam.

Pomysł i realizacja: Anna Nowicka
Dramaturgia: Mateusz Szymanówka
Reżyseria swiatel: Aleksandr Prowaliński
Muzyka: Adam Świtała
Kostiumy: Tanja Padan / Kiss the future
Zdjęcia: Katarzyna Szugajew


_____________

On Wednesday May 20 we will broadcast the recording of „This is The Real Thing”, directed by Anna Nowicka. The broadcast is presented due to cooperation with Performing Arts Festival in Berlin.

This is a performance where the body is at the centre. A single dancer creates and deconstructs her environment, playing in the landscape of visual meanings and possible references. Her own body flickers and transforms, remaining in the process of continuous becoming. Various qualities, textures, fragments of emotions, associations, situations, intentions, characters, actions, become embodied, but none of them is fixed in the form of a visual object. The physical body functions rather as an infinite hypertext, referring the viewer to more and more new associations. The dialogue between the real body and its visual representations raises the question of what the body actually is, how we perceive it and to what extent we can consciously construct it.

Concept, performance: Anna Nowicka
Dramaturgy: Mateusz Szymanówka
Music: Adam Świtała
Costumes: Tanja Padan / Kiss the Future
Photo: Katarzyna Szugajew
Lighting design: Aleksandr Prowaliński
Curator: Joanna Leśnierowska
Artist in the residency programme of Fabrik Potsdam.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej