Going. | Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi - Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Już otwarte

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Inne

wg cennika

wg cennika

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi jest instytucją o interdyscyplinarnym charakterze wypełniającą zarówno zadania wyznaczone przez „Ustawę o muzeach” jak i zadania stojące przed instytucją upowszechniania kultury. Wszystkie te zadania, ze względu na przywołany charakter muzeum, koncentrują się wokół dziejów człowieka, które są badane i prezentowane przez Zespół Działów Archeologicznych, Zespół Działów Etnograficznych, Dział Numizmatyczny i Dział Widowisk Lalkowych. Poprzez coroczne wystawy czasowe i stałe oraz prowadzoną działalność edukacyjną w formie lekcji i wykładów muzeum realizuje misję, której głównym celem jest zachowanie i tworzenie tożsamości regionu w kontekście przemian kulturowych i cywilizacyjnych w Polsce i na świecie oraz upowszechnianie owej specyfiki regionu wraz z dziedzictwem ludzkiej kultury z kraju, Europy i świata. Dodatkowo należy wyróżnić stałą współpracę z Ośrodkiem Języka i Kultury Japonii im. Prof. Ryochu Umedy w Łodzi, w wyniku której od 30 lat organizowane są „Dni Kultury Japonii”, a także współpracę z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym – Oddział Łódź, mającym siedzibę w gmachu muzeum.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej