Going. | Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 - Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2

Już otwarte

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2

Inne

Free

Free

Logika prowadzi nas od punktu A do B, wyobraźnia zabierze nas wszędzie – przywołajmy słowa Alberta Einsteina, mówiąc o sztuce i kulturze, zjawiskach społecznych, w których fantazja i inwencja twórcza są najważniejsze.

Podążając za tym, co najciekawsze, odkrywcze, zachęcające do refleksji, czujemy się zobowiązani do tworzenia oblicza CSW ŁAŹNIA potrafiącego przyjąć wyzwania cywilizacyjne czasu, w jakim żyjemy, dbając o piękno i prawdę.

CSW ŁAŹNIA stawia sobie za główny cel prezentację i upowszechnianie uniwersalnych wartości sztuki współczesnej, będącej częścią światowego dziedzictwa kultury. Naszą misją jest ukazywanie najnowszych zjawisk artystycznych w procesie ich przemian, reagowanie na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie – a zarazem edukacja w tym zakresie, wykorzystująca nowe media i technologie. Cele instytucji realizowane są poprzez organizację wystaw, performansów, interwencji w przestrzeni publicznej, warsztatów, konferencji naukowych, wykładów, koncertów i pokazów filmowych, a także poprzez działalność wydawniczą, wymiany międzynarodowe, rezydencje artystyczne i nowatorskie programy edukacyjne.

Do najważniejszych tematów, pojawiających się w programie CSW ŁAŹNIA, należą różnorodne i wielopoziomowe połączenia sztuki z nauką, zjawisko sztuki zmieniającej tkankę miejską, muzyka i filmy eksperymentalne, sztuka wideo, zdarzenia artystyczne stojące na pograniczu dyscyplin oraz współpraca na rzecz lokalnych społeczności.

Podejmując kwestie często dotykające obowiązujących norm etycznych i obyczajowych, poprzez rozważania prowadzone w ramach realizowanych projektów artystycznych, mamy nadzieję umożliwić publiczności zmierzenie się z jej wątpliwościami i marzeniami poprzez sztukę – a zarazem odpowiedzieć na realne problemy i zapotrzebowania Dolnego Miasta i Nowego Portu.

15 grudnia 2012 roku otworzono Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 - Centrum Edukacji Artystycznej. Dzięki niezwykłemu połączeniu współczesnej artystycznej wizji z dawnym zabytkowym charakterem łaźni, budynek Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 został wyróżniony w prestiżowym konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2013”. Narodowy Instytut Dziedzictwa docenił przede wszystkim przywrócenie budynkowi „wyglądu i estetyki z czasu powstania”, staranność projektu oraz wyraźne odróżnienie nowoczesnego wnętrza od oryginalnej struktury budynku.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej