Going. | Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego - Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego

Już otwarte

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego

Inne

wg cennika

wg cennika

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego powstało z połączenia niegdysiejszych muzeów: zoologicznego, botanicznego oraz zielnika – czyli herbarium – placówek, które pierwotnie funkcjonowały w Uniwersytecie jako jednostki samodzielne lub afiliowane przy instytutach. Muzeum Zoologiczne powstało w 1814r., wkrótce po założeniu świeckiego Uniwersytetu Wrocławskiego, wówczas niemieckiego (1811). Założył je prof. Johann Ludwig Christian Gravenhorst. Pierwotnie mieściło się ono w głównym gmachu Uniwersytetu przy Placu Uniwersyteckim. Od samego początku gromadzone były tam zbiory dla potrzeb nauki, dydaktyki i ogólnie dostępnych wystaw.

Do szczególnie zasłużonych uczonych, których zbiory zachowały się do dnia dzisiejszego i służą głównie nauce (np. typy opisowe), należeli profesorowie Adolph Eduard Grube, Carl Chun, Willy Kükenthal, Ferdynand Pax junior. Do obecnego budynku, zbudowanego specjalnie dla Muzeum, zbiory zostały przeniesione w 1904 pod nadzorem W. Kükenthala.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej