Going. | Trouble in Paradise – online meetings - Online | Zachęta

Trouble in Paradise – online meetings

21, 27-29

Online | Zachęta

Spotkanie

Free

Free

Seria spotkań i paneli online towarzyszących wystawie w Pawilonie Polskim na 17 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, której otwarcie w związku z pandemią COVID-19 zostało przełożone z maja 2020 na przyszły rok. Punktem wyjścia dla wydarzeń stało się pytanie "Jak będziemy żyli razem?" (How will we live together?) – temat przewodni nadchodzącego Biennale Architektury.

www.labiennale.art.pl/onlinemeetings/

spotkania 21, 28 i 29 maja tłumaczone na PJM


Trouble in Paradise
21 maja, czwartek, godz. 17, Facebook Zachęty
Panel w języku polskim

W dniu planowanej pierwotnie inauguracji Trouble in Paradise w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury zapraszamy na spotkanie z kuratorami wystawy: PROLOG +1 (Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa i Robert Witczak). Prowadzenie: Hanna Wróblewska, komisarz Pawilonu Polskiego, i Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Wystawa Trouble in Paradise traktuje wieś jako samodzielny obszar badań i tam szuka odpowiedzi na temat przewodni tegorocznego biennale: Jak będziemy żyli razem?. Autorzy projektu twierdzą, że w czasach narastających lokalnych i światowych kryzysów obszary wiejskie są istotnym elementem budowania zrównoważonych środowisk ludzkich.


What is the purpose of exhibitions of architecture? Development of architecture and critical thought [Czemu służą wystawy architektoniczne? Rozwój architektury a myśl krytyczna]
27 maja, środa, godz. 17, Facebook Zachęty
Organizator panelu: „Architektura-murator”
Panel w języku angielskim

Każda ważna wystawa architektoniczna pozwala nie tylko zapoznać się z aktualnymi problemami współczesnej architektury, ale także spojrzeć w przyszłość. Jednak pandemia sprawiła, że wiele nawet najnowszych wizji w ciągu miesiąca, dwóch przeszło do lamusa. Jakie pytania stały się istotne? Jakie powstały nowe zadania, jakie wyzwania dla architektury? Paneliści będą rozmawiać o nowych wyzwaniach dla architektury, o Biennale Architektury w obliczu pandemii oraz o roli wystaw architektonicznych w kształtowaniu postaw architektów. Czy światowe wystawy architektury faktycznie mogą być architektonicznym sejsmografem?

Prowadzenie: Ewa P. Porębska, redaktor naczelna pisma „Architektura-murator”, i Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury (Architecture Snob)

Goście panelu: Aaron Betsky, kurator, krytyk, rektor School of Architecture at Taliesin (Stany Zjednoczone); David Basulto, redaktor naczelny i założyciel ArchDaily – czołowej platformy architektonicznej na świecie (z siedzibą w Chile); Ole Bouman, kurator, publicysta, krytyk, obecnie Dyrektor Design Society Shenzhen (Chiny); Juulia Kauste, historyczka i kuratorka architektury, była długoletnia dyrektorka Arkkitehtuurimuseo / Museum of Finnish Architecture, obecnie niezależna ekspertka


Wieś w czasie katastrofy klimatu. Produkcja żywności, łańcuchy dostaw, rola państwa, relacja z ziemią, wieś jako miejsce zamieszkania
28 maja, czwartek, godz. 17, Facebook Zachęty
Organizator panelu: „Autoportret”
Panel w języku polskim

Jakie są najważniejsze tendencje kształtujące dzisiejszą wieś w skali globalnej i lokalnej? W XXI wieku – epoce przemysłowej produkcji żywności („żywność jako ropa przyszłości”) – wieś staje się miejscem produkcji przemysłowej na ogromną skalę. Jaki ma to wpływ na przemiany obszarów wiejskich? Jak te przemiany wpływają na przemiany społeczne? Jakie podmioty stają się właścicielami ziemi na obszarach wiejskich? Co dzieje się z indywidualnymi rolnikami? W dyskusji zajmiemy się skutkami uprzemysłowienia wsi w kontekście kryzysu klimatycznego. Zastanowimy się, jak współczesne funkcjonowanie wsi wpływa na emisję gazów cieplarnianych (produkcja żywności, globalny transport, zanik bioróżnorodności, masowa hodowla zwierząt w gigantycznych farmach itd.). W ramach problematyki produkcji żywności i pandemii przeprowadzimy analizę współczesnych łańcuchów dostaw żywności i możliwości ich skrócenia.

Prowadzenie: Marta Karpińska i Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorki pisma „Autoportret”

Goście panelu: dr hab. Piotr Nowak, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi badania nad rozwojem obszarów wiejskich i polityki rolnej; Magdalena Zych, antropolożka kultury, koordynatorka projektów badawczych w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie; Paweł Hałat, doktorant w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes krakowskiego stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto, zajmuje się opracowywaniem regionalnych strategii; Jan Czaja, lider lokalnej społeczności w powiecie tarnowskim, m.in. inicjator projektu Paczka od rolnika, prowadzi gospodarstwo rolne


Wieszczanie, czyli o nowych mieszkańcach wsi
29 maja, piątek, godz. 17, Facebook Zachęty
Organizator panelu: „RZUT”
Panel w języku polskim

Punktem wyjścia do dyskusji będą napięcia pomiędzy przyjezdnymi i miejscowymi, które unaoczniły się w czasie trwającej pandemii, kiedy fala mieszkańców miast zalała tereny wiejskie, wzbudzając niepokój wśród lokalnych społeczności. Ucieczka miejskiej klasy średniej na wieś nie jest już zjawiskiem marginalnym, ale procesem zdefiniowanym i analizowanym przez socjologów. Uczestnicy dyskusji będą próbowali odpowiedzieć na pytania: czy uciekinierzy z miasta kolonizują, czy gentryfikują wieś i w jaki sposób wpływa to na jej tożsamość? Czym jest współczesna chłopomania i czy architekci mogą zaproponować wsi nową tożsamość?

Prowadzenie: Milena Trzcińska i Łukasz Stępnik, redaktorzy kwartalnika „RZUT”

Goście panelu: Krzysztof Janas i Jan Szeliga, autorzy pracy Wieśland nagrodzonej przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza; Agnieszka Pajączkowska, kulturoznawczyni, twórczyni projektów fotograficznych, kulturalnych i edukacyjnych; dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; dr hab. Marcin Wójcik, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego


---
Trouble in Paradise – online meetings
21, 27-29 maja 2020
Facebook Zachęty

Seria spotkań i paneli online towarzyszących wystawie „Trouble in Paradise” w Pawilonie Polskim na 17 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji

Organizator spotkań online: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, we współpracy z „Architektura-murator”, „Autoportret”, „RZUT”

Więcej o wystawie w Pawilonie Polskim www.labiennale.art.pl

Tłumaczki PJM: Joanna Ciesielska, Magda Schromova

Ilustracja
projekt graficzny: zespół wespół, foto: Paweł Starzec

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej