Going. | Grupa dla rodziców i bliskich osób transpłciowych Online - Online

Grupa dla rodziców i bliskich osób transpłciowych Online

17:00 | Jutro

Online

Inne

Free

Free

Bezpłatna grupa wsparcia i psychoedukacji dla rodziców i bliskich osób transpłciowych.

Jeśli jesteś osobą bliską osoby transpłciowej - rodzicem nastolatka lub młodej osoby dorosłej, partnerem/partnerką, przyjacielem/przyjaciółką, rodzeństwem osoby, która doświadcza poważnych wątpliwości związanych ze swoją tożsamością płciową lub przechodzi proces tranzycji (korekty płci) - zapraszamy Cię do udziału w spotkaniach tej grupy. Pozwolą Ci one lepiej rozpoznać i zrozumieć procesy, jakie przechodzi bliska Tobie osoba, co może być dla niej nieocenionym źródłem wsparcia i przyczynić się do wzmocnienia Waszej relacji. Zyskasz też okazję do wymiany doświadczeń z innymi osobami znajdującymi się w sytuacji podobnej do Twojej oraz do nabycia aktualnej wiedzy i rozwiania wątpliwości na temat takich zagadnień, jak: tożsamość płci, transpłciowość czy tranzycja.

DLA KOGO?
Grupa jest przeznaczona dla rodziców, opiekunów, rodzeństwa, partnerów i partnerek oraz innych bliskich osób transpłciowych mieszkających, pracujących lub uczących się w Poznaniu.

KIEDY?
Łącznie odbędzie się 8 spotkań, z których każde poświęcone będzie odrębnemu zagadnieniu. Możesz wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań. Grupa ma charakter półotwarty. O tematyce kolejnych spotkań będziemy informować na bieżąco.

GDZIE?
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkania odbywać się będą online, przy wykorzystaniu platformy zoom.

ZAPISY
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, wypełnij formularz. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i dalsze informacje co do obsługi platformy, za pośrednictwem której przeprowadzone będą spotkania oraz link do udziału.
Link do formularza: http://teczowerodziny.pl/formularz-zgloszenia-grupa-wsparcia-dla-rodzicow-i-bliskich-osob-transplciowych/

TERMINY ORAZ TEMATYKA:
19.05 – Czym jest transpłciowość?
- diagnoza psychologiczno-seksuologiczna osób transpłciowych – elementy i przebieg,
- zaburzenia identyfikacji płciowej / dysforia płciowa / niezgodność płci – różne klasyfikacje, różne kryteria diagnostyczne,
- transpłciowość a inne problemy psychologiczne,
- współczesne rozumienie transpłciowości – od zaburzenia do różnorodności płciowej.

26.05 – Osoba trans kiedyś i dzisiaj – o różnych trajektoriach rozwoju odczuć nieakceptacji własnej płci biologicznej:
- jak rozwija się płeć biologiczna,
- jakie są elementy płci człowieka,
- uniwersalne i specyficzne dla osób transpłciowych cechy -przebiegu rozwoju psychoseksualnego.

02.06 – Ja jako rodzic/partner/brat/siostra/przyjaciel osoby transpłciowej:
- ujawnianie cech identyfikacji płciowej z perspektywy obserwatora – rodzica, nauczyciela, przyjaciela, partnera,
- typowe i nietypowe zachowania osoby transpłciowej w kolejnych etapach życia (dzieciństwo, dojrzewanie),
- dylematy przeżywane przez osoby towarzyszące.

09.06 – Tożsamość płciowa a orientacja seksualna a rola płciowa – czym się różnią i co z tego wynika.
- różnorodność odczuć dotyczących identyfikacji płciowej i relacji z innymi ludźmi – jak ludzie opisują siebie i swoją seksualność i jak nazywamy to w psychoseksuologii,
- czym różni się identyfikacja płciowa od roli płciowej – ja dla siebie, ja dla innych,
- “a co jak jemu/jej się zmieni?” – co jest stałe, co się zmienia w obrębie tożsamości człowieka.

16.06 – Na czym polega proces tranzycji – etapy i odsłony? Jak wspierać osoby transpłciowe w procesie tranzycji.
- tranzycja społeczna, medyczna, prawna,
- podobieństwa i różnice w przebiegu procesu tranzycji u poszczególnych osób,
- reakcje emocjonalne towarzyszące osobie transpłciowej w procesie tranzycji i pomoc w radzeniu sobie z nimi.

23.06 – Moje obawy i dylematy. Jak radzić sobie z odczuciami dotyczącymi procesu tranzycji u bliskiej osoby?
- typowe obawy i dylematy pojawiające się u osób bliskich,
sytuacje szczególne, kryzysowe,
- płeć utracona, płeć odzyskana – redefinicja relacji z bliską osobą transpłciową.

30.06 – Radzenie sobie z transfobią.
- porządek społeczny jako wyznacznik norm i źródło stresu dla osób transpłciowych i ich bliskich,
- trudności pojawiające się w szkole i pracy, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, w relacji do nauczycieli, przełożonych,
- wspieranie w radzeniu sobie z lękiem społecznym osoby transpłciowej, frustracjami związanymi z nietolerancją ze strony innych,
- radzenie sobie z własnym lękiem związanym z odbiorem społecznym bliskiej osoby transpłciowej.

03.07 – O formach profesjonalnej pomocy psychologiczno-seksuologicznej osobom transpłciowym – czym się różnią między sobą, na czym polegają i gdzie ich szukać. (UWAGA! Zajęcia wyjątkowo odbywają się w inny dzień – piątek)
- etapy postępowania diagnostycznego prowadzonego na potrzeby tranzycji,
- psychoterapia indywidualna i grupowa,
- grupy wsparcia,
- interwencja kryzysowa.

PROWADZĄCE
Grupę poprowadzą psycholożki i seksuolożki pracujące na co dzień z osobami transpłciowymi i ich rodzinami: dr Aleksandra Chodecka i dr Marta Szymańska-Pytlińska w Psychologiczno-seksuologicznym Ośrodku Rozwoju i Terapii w Poznaniu.

Grupa jest realizowana w ramach programu Strefa Dialogu, sfinansowanego ze środków miejskich przeznaczonych na upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Więcej informacji: http://teczowerodziny.pl/strefa-dialogu-2/

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej