Going. | Bezdech - Klub Kultury Saska Kępa

BEZDECH | Breathlessness

Wystawa Pracowni Narracji Fotograficznej
Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Exhibition of the Narrative Photography Studio
Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw

Kurator | dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP
Współpraca kuratorska | mgr Iza Maciusowicz

Curated by | Ph. D. Prot Jarnuszkiewicz, Associate Professor
Cooperation | Iza Maciusowicz, MA


Artyści | Artists
JULIA ANDRZEJEWSKA
KAROLINA BIELAWSKA
JONASZ CHLEBOWSKI
ZUZA GOLIŃSKA
PROT JARNUSZKIEWICZ
STEFANIA KOLANOWSKA
ANTONINA KONOPELSKA
BOGUSŁAW KOTT
YULIA KRIVICH
KATKA KWAŚNIEWSKA
MAGDALENA ŁAZARCZYK
HANNA LINKOWSKA
IZA MACIUSOWICZ
BEATA MAŁYSKA
MAGDALENA MORAWIK
ARTUR PRYMON
AGATA VERA SCHILLER
MONIKA SEYFRIED
ROBERT ŚWIERCZYŃSKI
ERNEST WIŃCZYK
WIKTORIA WOJCIECHOWSKA

wernisaż | opening: 1 |12 | 2014, 19:00
wystawa | exhibition: 2 - 30 | 12 | 2014,
codziennie | Moday - Sunday, 9:00 - 21:00

Klub Kultury Saska Kępa | ul. Brukselska 23, Warszawa | Brukselska 23 st., Warsaw

Bezdech

Według słownikowych definicji bezdechem nazywamy stan zatrzymania przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ustaje wtedy czynność mięśni związanych z procesem oddychania, podczas gdy wymiana gazowa i samo oddychanie na poziomie tkankowym pozostają niezaburzone. Właśnie to doświadczanie stanowiło hasło przewodnie naszej wspólnej realizacji. Tym razem miało ono spowodować spojrzenie w głąb siebie. Zaobserwowanie na samym sobie zależności między rytmem biologii, atawistycznymi uwarunkowaniami naszych ciał
a jakością i sposobami postrzegania otaczającego nas świata.

Bezdech to również stan ?zawieszenia?, towarzyszący nam podczas zanurzania się pod wodę. Jesteśmy wtedy przez chwilę gośćmi innej rzeczywistości. Doświadczamy chwilowej obecności w innym wymiarze,
a czas jej trwania określa zaczerpnięte do płuc powietrze. Do podobnej
sytuacji dochodzi podczas fotografowania przesuwających się przed naszymi oczami wydarzeń. Przypomina ona dobrze znane zjawisko powidoku ? czasowej tożsamości z tym, co widzimy. Z tym, co nas otacza.
W swoich realizacjach, prezentowanych podczas wystawy, zaproszeni przeze mnie artyści także zdają się ulegać tej czasowości. Czynią to
w sposób niezwykle dojrzały. Bez zbędnej nostalgii i rozbudowanej literackości. Jest w tych pracach ogromna siła. Siła wyważonej obserwacji, analizy wzbogaconej refleksją. Ów bezdech staje się inną cezurą czasową, nadając specyficzny charakter i dynamikę nowym sposobom doświadczania świata. Rzeczy codzienne okazują się niezwykłe przez swoją nagłą czasowość. Jest to przedziwna cezura, której rytm na co dzień nam umyka ze względu na fakt jej oswojenia. Teraz tego cennego połączenia mimetyczności medium z umiejętnością opowiadania o wielu światach możemy doświadczyć jako widzowie. Decydując się na trwanie. W bezdechu.


dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

______________________________

Breathlessness

According to the dictionary definitions, ?breathlessness? or ?apnea?
is a term for the suspension of external breathing. During apnea, there is no movement of the muscles of inhalation and the volume of the lungs initially remains unchanged. There may or may not be a flow of gas between the lungs and the environment; gas exchange within the lungs and cellular respiration is not affected. It is this experience that was the motto for our realization. It was supposed to make us look inside ourselves and to observe the relationship between our biological rhythm, atavistic determinants of our bodies and the quality and ways
of perceiving the world around us.

Breathlessness is also a state of ?suspension? that we experience while being under water. We then become guests of a different reality. We visit another dimension, and the air drawn into our lungs determines the duration of our stay. A similar situation occurs when we are taking photographs. It resembles a well-known phenomenon of afterimage when we temporarily identify ourselves with what we see. With what surrounds us. The works and artists presented at the exhibition also temporality underwent that state. Without being excessively nostalgic or literary. The works are very strong, full of deep observation and analysis accompanied by reflection. Breathlessness becomes a new specific way of measuring time and experiencing the world. Everyday objects suddenly become extraordinary due to their temporality. It is a strange turning point that
we are getting used to and therefore do not notice its rhythm. Now,
as spectators, we can experience this perceiving of worlds that are connected with this mimetic medium. We can decide to last. In breathlessness.


Ph. D. Prot Jarnuszkiewicz, Associate Professor, Academy of Fine Arts

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej