Going. | Uwierzyć w muzeum? - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W Muzeum Polin rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie.

Spotkania z cyklu ?Uwierzyć w Muzeum?? mają na celu omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory, czyli Pięcioksiągu, tzn. początkowych ksiąg Biblii, stanowiących podstawę judaizmu, a także chrześcijaństwa.

Czytania biblijne są traktowane jako punkt wyjścia, inspiracja, niekoniecznie dosłownie, ale z szacunkiem dla tekstu i z przekonaniem, że mówią coś ważnego dla nas teraz. Podczas spotkań wykorzystywana będzie zarówno wiedza naukowa jak i doświadczenie życiowe.

Seminaria prowadzą Halina Bortnowska i Stanisław Krajewski. W każdym będzie uczestniczył zaproszony gość ? znawca omawianej problematyki.

Halina Bortnowska jest publicystką, filozofem i teologiem. Była redaktorką naczelną miesięcznika ?Znak?. Od lat komentuje aktualne zjawiska społeczne z perspektywy etycznej i chrześcijańskiej.

Stanisław Krajewski jest profesorem filozofii. Jest współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony żydowskiej. Autor ?54 komentarzy do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas?.

Spotkania z cyklu ?Uwierzyć w Muzeum?? odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki po południu.

Uwierzyć gdzie? W muzeum, bo to właśnie na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich będzie można zobaczyć, czy źródłowe teksty religijne mają odniesienie do współczesnych problemów.

Uwierzyć w co? W Muzeum, które staje się w ten sposób nie tylko opisem przeszłości, ale miejscem namysłu nad nami samymi i kryzysami naszych czasów.

Uwierzyć? Celem nie jest namawianie kogokolwiek do wiary czy do konkretnych poglądów, ale spokojna wymiana myśli i głębsza refleksja ? również o tym, skąd się biorą nasze przekonania.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej