Going. | Re-directing: East - Centrum Sztuki Współczesnej

Spotkanie z Leną Prents. "Kiedy forma staje się postawą: praktyki wystawiennicze i ich krytyka".

Spotkanie w języku angielskim.

Lena Prents
"Kiedy forma staje się postawą: praktyki wystawiennicze i ich krytyka"
Latem 2013 r. Fundacja Prady w Wenecji zrekonstruowała wystawę "When Attitudes Become Form" (Kiedy postawy stają się formą), kuratorowaną pierwotnie przez Haralda Szeemanna w Bernie w 1969 r. Jak pisał ?New York Times?, oryginalna wystawa cieszy się już ?niemal mitycznym statusem?. Jednak mimo wielu akademickich badań i artykułów na temat praktyki kuratorskiej Haralda Szeemanna, stanowiącej często demonstracyjny pokaz siły, odtwarzając tę ekspozycję w 40 lat później, powtórzono stary wzorzec. ?Starej wierze? ? grupie składającej się z kuratora Germano Celanta, artysty Thomasa Demand?a oraz architekta Rema Koolhaasa, która przygotowywała remake wystawy, udało się odtworzyć kult geniuszu i mityczny wręcz nadmiar. Wrażenie, że się wstępuje w uświęconą przestrzeń potęgowało przyciemnione światło oraz nieustanne pouczenia umundurowanej ochrony. Te oraz inne przykłady międzynarodowych praktyk wystawienniczych każą zadać pytanie o związek praktyki kuratorskiej i krytyków akademickich, zawdzięczających swoje stanowiska m.in programom rozwoju stopni kuratorskich oraz tego rodzaju wydarzeniom.
W swoim wystąpieniu Prents pyta o aktualny stan krytyki sztuki oraz jej zmieniającą się dziś rolę. W szczególności skupia się na języku kuratorskich deklaracji i gestów, które, choć ważne i podtrzymujące refleksję krytyczną, nie wpływają znacząco na rzeczywistość. W prezentacji przyjrzy się też strategiom artystycznym i kuratorskim w warunkach dyktatu wielkich interesów czy też w społeczeństwach rządzonych autorytarnie, jak na Białorusi.

Lena Prents jest niezależną kuratorką i historyczką sztuki. Po studiach z filologii niemieckiej na Mińskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym oraz studiach z historii sztuki i literaturoznawstwa niemieckiego na Wolnym Uniwersytecie Berlina pracowała m.in. dla Niemieckiego Muzeum Guggenheimów w Berlinie, Muzeum Bauhausu w Weimarze oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Lipsku. W swoich pracach Prents skupia się na związkach sztuki i praktyk wystawienniczych w odniesieniu do dyskursów społeczno-politycznych. W latach 2011-12 dla Instytutu Goethego na Litwie Prents stworzyła projekt dotyczący sztuki w przestrzeni publicznej Białorusi, Litwy, Kaliningradu i Niemiec, pt. "Upublicznienie: o kłopocie z publiczną deklaracją", a później była jego dyrektorką kreatywną. Lena Prents pisze doktorat na temat socjalistycznej architektury modernistycznej w sztuce współczesnej i wykłada na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie, uniwersytecie białoruskim na wygnaniu i na Politechnice Brandenburskiej w Chociebużu. Mieszka w Berlinie.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej