Going. | Marksizm i sztuka - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Kolejnym spotkaniem w tegorocznej odsłonie cyklu ?Marksizm i sztuka? będzie wykład Doroty Jareckiej pt. ?Czy socrealizm był marksizmem? Polska krytyka lat 40. i 50.? - 14 stycznia 2015, środa godz. 17.00.

Wykonawcami socrealizmu polskiej teorii i krytyce sztuki nie byli tylko ludzie lewicy. W latach 1949-1954 główny nurt socrealistycznego dyskursu o sztuce tworzył Juliusz Starzyński, dyrektor przedwojennego Instytutu Propagandy Sztuki, a po wojnie Państwowego Instytutu Sztuki. Tematem wykładu będzie spojrzenie na jego pisarstwo powojenne jako na rozwinięcie stawianych przed wojną tez o dezintegracji obrazu świata w sztuce najnowszej. Pokażę teksty Starzyńskiego jako powiązane z niemiecką krytyką nowoczesności na przełomie wieków. Zapytam, czy można mówić o ?marksistowskich? komponentach tego systemu.

Lektura: Tadeusz Dobrowolski, O hermetyzmie i społecznej izolacji dzisiejszego malarstwa, ?Odrodzenie? nr 23, 1946, s. 1-3.

W tym roku cykl ?Marksizm i sztuka? organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Instytut Historii Sztuki UW rozpoczął się wykładem prof. Karola Modzelewskiego ?Historyk wobec marksizmu: doświadczenie europejskie, doświadczenie polskie, doświadczenie osobiste?.

Cykl skierowany jest do szerokiej publiczności (wykłady) oraz do studentów historii sztuki I i II roku studiów magisterskich (seminaria).

Seria spotkań to propozycja spojrzenia na marksizm jako metodologię nauki, teorii społecznej, myśli o sztuce i sztuki samej. Pytać będziemy, co jeszcze jest w tej metodzie inspirującego, a co już umarło śmiercią naturalną.

Zajęcia odbywać się będą w audytorium Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Kuratorki: Dorota Jarecka, Luiza Nader

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej