Going. | Genetyka - Zachęta

Spotkanie z prof. Magdaleną Fikus towarzyszące wystawie ?Postęp i higiena?

Genetyka

Wiek xx przyniósł odkrycie chemicznej natury genów i zasadniczych dróg ?realizacji? przesłania genetycznego. Zdobyliśmy wiedzę w jaki sposób geny określają naturę nosiciela, ale także wiedzę o tym, że ?gen to nie wyrok?, że na podstawie samej znajomości genów nie można dokładnie przewidzieć biegu życia osobniczego. Co zatem pozwala na snucie prawdopodobnych zdarzeń? Jak znajomość genów ludzkich przybliża możliwości terapii, przedłużenia życia, zmian w toku życia? W jakim kierunku zmierza genetyka kolejnego wieku? Czy przynosi tylko dary, czy też zagrożenia?

Prof. Magdalena Fikus, wykształcona jako biochemik, pracująca w UW i PAN od blisko 50 lat jako biofizyk i genetyk drobnoustrojów. Współtwórczyni pierwszego polskiego Festiwalu Nauki w Warszawie (1997-2009). Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN.
Aktywnie popularyzuje naukę w różnych ośrodkach i mediach: uczelniach, prasie, TV, uniwersytetach Dzieci i Trzeciego Wieku i wszędzie tam, gdzie chcą jej słuchać.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej