Going. | Szpital przemienienia - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

BEZ PRAWA DO ŻYCIA. POLITYKA RASOWA III RZESZY

Jednym z najważniejszych elementów propagandy III Rzeszy była doktryna Lebensunwertes Leben ? życia niegodnego życia. Tym, których uznano za obciążenie dla społeczeństwa i przeszkodę na drodze do stworzenia idealnego człowieka ? Żydom, Romom, Sinti, osobom chorym psychicznie, kalekim i homoseksualnym ? odebrano prawo do istnienia. Konsekwencję tego myślenia stanowiły obozy koncentracyjne i obozy zagłady w zajętej przez nazistów Europie.

W styczniowym cyklu filmowo-dyskusyjnym, upamiętniającym 70. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, poruszymy temat nazistowskiej polityki rasowej i przypomnimy jej ofiary.

Szpital przemienienia,
reż. Edward Żebrowski, 1978, Polska, fab.

Zmarły w lutym 2014 roku Edward Żebrowski (Edward Berstein), znany głównie ze współpracy scenariuszowej z Krzysztofem Zanussim, wyreżyserował zaledwie trzy pełnometrażowe filmy fabularne. Każdy zapisał się jednak na trwałe w historii polskiego kina. Szpital przemienienia to traktat moralny, którego punkt wyjścia stanowi powieść Stanisława Lema. Zagrożony zamknięciem szpital psychiatryczny w okupowanej przez nazistów Polsce staje się miejscem psychologicznego eksperymentu. Film ukazuje nie tylko bestialstwo prześladowań osób z zaburzeniami psychicznymi, ale także różne postawy personelu medycznego w tej dramatycznej sytuacji.

Projekcji towarzyszy spotkanie z dr hab. n. med. Tadeuszem Nasierowskim, autorem publikacji o Zagładzie osób z zaburzeniami psychicznymi. Tematem dyskusji będzie prześladowanie osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych umysłowo podczas II wojny światowej oraz ich sytuacja w dzisiejszym społeczeństwie.

Cykl działań ?Wielokulturowa Warszawa? realizowany jest w ramach projektu ?Ży-dowskie dziedzictwo kulturowe?, komponent ?Oblicza różnorodności?. Wsparcie udzie-lone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej