Going. | Żydowskie motywy - MÓZG Warszawa

Festiwal ŻYDOWSKIE MOTYWY
w Klubie Mózg Powszechny

Przegląd najlepszych filmów Międzynarodowego Festiwalu ŻYDOWSKIE MOTYWY z 2014.

Idea Festiwalu:

Festiwal poświęcony jest narodowi żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii, zarówno współczesnej jak i na przestrzeni dziejów.

Na świecie odbywa się rocznie kilkadziesiąt festiwali filmowych o tematyce żydowskiej - od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady, poprzez Europę - Francję, Hiszpanię, Holandię, Szwecję, Wielką Brytanię po Australię, Hong Kong i Nową Zelandię.

Ich celem jest upowszechnianie - poprzez dzieło filmowe - świadomości istnienia wielowiekowej kultury żydowskiej.

Mamy nadzieję, że na naszym Festiwalu istotnie zaznaczy się obecność filmów z Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier i innych krajów bloku posowieckiego, a także filmów z krajów Europy Zachodniej.

Polska jest krajem demokratycznym, tolerancyjnym i otwartym, mającym wielki szacunek do własnej historii, w której naród żydowski odegrał ogromną rolę. Żydzi osiedlali się w Polsce od początków jej państwowości dzięki światłej polityce polskich władców, stosujących w praktyce tolerancję religijną i światopoglądową. Naród żydowski mógł w Polsce żyć, pracować, rozwijać i pielęgnować swoją kulturę i tradycję, harmonijnie współistniejąc z narodem polskim i innymi narodami Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków.

Dzielił z Polakami trudny los wspólnej państwowości, włączał się nie tylko w sprawy ekonomiczne, kulturalne, ale także brał czynny udział w walce o niepodległość Kraju. W roku 1939 społeczność żydowska w II Rzeczypospolitej liczyła ponad 3 miliony osób.

Od nas samych zależy ile z ich dorobku i kultury zdołamy ocalić, ile przetrwa w pamięci i świadomości nowych pokoleń.

- Chcemy zainteresować festiwalową publiczność tematyką dotyczącą tożsamości i doświadczenia żydowskiego na przestrzeni dziejów, przechowaniem dorobku kultury i tradycji jako źródła cywilizacji judeo-chrześcijańskiej - poprzez ekspresję artystyczną w sztuce filmowej.

- Chcemy, aby dzieła kinematograficzne na tematy żydowskie docierały zwłaszcza do młodej widowni, która stoi dziś również przed trudnymi problemami współczesności, jak terroryzm, nietolerancja i nienawiść.

- Chcemy pokazywać przede wszystkim filmy wyprodukowane w Europie Centralnej i Wschodniej.

- Chcemy, aby publiczność współkreowała z nami kolejne edycje Festiwalu podczas spotkań i dyskusji na temat jego organizacji i programu imprez towarzyszących.

Opinia publiczności będzie uwzględniana przez Radę Programową Festiwalu.

- Chcemy służyć doświadczeniem i zawodowym profesjonalizmem społecznościom lokalnym zainteresowanym tematyką żydowską w Polsce, w Europie i na świecie, jako partner i konsultant.

- Chcemy aktywnie współpracować z innymi europejskimi festiwalami filmowymi poprzez bezpośrednie kontakty, takie jakie nawiązaliśmy już z organizatorami podobnych festiwali w Brighton, Sztokholmie i w Wiedniu.

- Poprzez twórczość artystyczną - dzieło filmowe - chcemy znaleźć drogi porozumienia ze wszystkimi społecznościami religijnymi, narodowościowymi, kulturowymi w celu lepszego wzajemnego poznania się i zrozumienia różnorodnych racji, pokazania przede wszystkim tego co nas łączy.

- Naszym celem podstawowym jest prezentacja dzieł sztuki, tj. filmów niekomercyjnych, odkrywczych, szukających nowych sposobów ekspresji, które nie kolidują z uniwersalnym wymogiem prawdy w twórczości artystycznej.

- Deklarujemy poszanowanie dla praw ludzkich i godności człowieka.

Program

01.19 ŻYDOWSKIE MOTYWY
?Bezsenność? (53 min), ?Drugi raz do tej samej rzeki? (111 min)

01.20 ŻYDOWSKIE MOTYWY ? festiwal filmowy
?Holokaust ? klej do tapet? (56 min), ?Mój szczęśliwy dzień? (67 min)

01.21 ŻYDOWSKIE MOTYWY ? festiwal filmowy
?Nigdy nie zapomnij kłamać? (56 min), ?Pani spod szóstki? (39 min.)

01.22 ŻYDOWSKIE MOTYWY ? festiwal filmowy
?Piętno? (73 min.), ?Regina? (64 min.)

01.23 ŻYDOWSKIE MOTYWY ? festiwal filmowy
?Twarze nieistniejącego miasta? (25 min.), ?Żołnierz na dachu? (80 min.)

01.24 ŻYDOWSKIE MOTYWY ? festiwal filmowy
?Intruz? (16 min.), ?Myśląc o Auschwitz? (16 min.), ?Pukanie do drzwi? (11 min.) , ?Żydowski kardynał? (97 min.)

01.25 ŻYDOWSKIE MOTYWY ? festiwal filmowy
?Ojciec i syn? (54 min.)

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej