Going. | Dwadzieścia lat w Sudanie - Muzeum Narodowe

Dwadzieścia lat w Sudanie

18:00 | Czwartek, 15 stycznia 2015

Muzeum Narodowe

Spotkanie

Free

Free

Wykład dr. Henryka Panera.

Ekspedycja Muzeum Archeologicznego w Gdańsku działa pod kierownictwem dr. Henryka Panera na terenie Sudanu już od 1993 roku. W rejonie budowy tamy przy IV katarakcie Nilu odkryła ponad 800 nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych. Jednym z największych sukcesów ekipy z Gdańska było uratowanie od zatopienia rysunków naskalnych oraz tzw. dzwonów skalnych o łącznej wadze blisko 30 ton. W nagrodę rząd Sudanu podarował Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku 73 spośród uratowanych obiektów, które będą jedną z głównych atrakcji ?Galerii Afryka? jaka ma powstać w Gdańsku. Jest to największa w Europie kolekcja afrykańskiej sztuki naskalnej znajdująca się w jednym muzeum.

dr Henryk Paner ? pracuje w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku (MAG) od1982 roku. Od1991 roku jest jego dyrektorem, a od 1993 kieruje Ekspedycją Afrykanistyczną MAG w Sudanie. W latach 1991?2013 pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych, a następnie Koordynatora ds. Ochrony Archeologicznej Województwa Pomorskiego.

W latach 1996 ? 1999 był wykładowcą studium doktoranckiego Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest redaktorem naczelnym wydawnictw muzealnych: ?Pomorania Antiqua?, ?Gdańsk Archaeological Museum African Reports?, ?Archeologia Gdańska?, Fontes Commentationesque ad Res Gedani et Pomeraniae?; redaktorem i współredaktorem ponad 40 książek; autorem oraz współautorem blisko 150 artykułów, rozpraw, oraz publikacji popularnonaukowych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia odkrywców Eksplorers Club, z siedzibą w Nowym Yorku, reprezentantem Polski w Komitecie Sterującym stowarzyszenia International Society for Nubian Studies oraz sekretarzem Komisji Archeologicznej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej