Going. | Andrzej Wróblewski - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Andrzej Wróblewski (1927?1957) jest niewątpliwie jednym z najważniejszych polskich artystów XX wieku. To z jednej strony malarz zaangażowany w socrealizm, a z drugiej ? autor eksperymentów formalnych z pogranicza abstrakcji i twórca niezwykle sugestywnej wizji wojny i degradacji człowieka. Jego bogata i niebywale zróżnicowana twórczość powstała w bardzo krótkim czasie, w bardzo niespokojnych czasach.

Wystawa ?Andrzej Wróblewski: Recto / Verso. 1948-1949, 1956?1957? skupia się na dwóch momentach jego twórczości: na samym jej początku, kiedy artysta wymyśla dopiero swój język malarski (1948?1949) i na samym jej końcu, kiedy, po okresie wiary i dobrowolnego podporządkowania się wytycznym stalinowskiego socrealizmu, próbuje on określić się na nowo: zacząć od początku, zacząć jeszcze raz (1956?1957). Oba te momenty połączone są w twórczości Wróblewskiego (tak pod względem tematu, jak i formy) poprzez wyjątkowe podejście do wpisywania się i nowoczesność, i w awangardę, a liczne dwustronne obrazy i prace na papierze tworzone w tym czasie są materialnym znakiem jego rozdarcia pomiędzy politycznym zaangażowaniem a artystycznym eksperymentem.

Wystawa jest pokłosiem seminarium badawczego i międzynarodowej konferencji poświęconych Andrzejowi Wróblewskiemu, zorganizowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2012 i 2013 roku. Kuratorem tych wydarzeń oraz nadchodzącej wystawy jest Éric de Chassey, wybitny badacz malarstwa powojennego, dyrektor Akademii Francuskiej w Rzymie ? Villa Medici (od 2009 roku) oraz profesor historii sztuki nowoczesnej w École Normale Supérieure w Lyonie. Éric de Chassey jest autorem wielu publikacji poświęconych europejskiej i amerykańskiej sztuce powojennej ? jego badania zostały zebrane w przełomowej wystawie ? STARTING FROM SCRATCH, as if painting had never existed before? (?ZACZYNAJĄC OD ZERA, tak jakby malarstwo nigdy nie istniało?) zorganizowanej na przełomie 2008 i 2009 w Musee des beaux arts w Lyonie.

Współorganizatorem wystawy jest Muzeum Narodowe ? Centrum Sztuki im. Królowej Zofii w Madrycie przy współpracy z Fundacją Andrzeja Wróblewskiego i Instytutem Adama Mickiewicza.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej