Going. | Polityka III Rzeszy... - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Polityka III Rzeszy wobec mniejszości.

Które grupy były przez nazistów uznawane za wrogie w stosunku do państwa
i społeczeństwa niemieckiego? Jak w latach 1933-1945 przebiegał proces określania tych grup, usuwania ich poza nawias życia publicznego i wreszcie fizycznego eliminowania?

Podczas wykładu prof. Eugeniusz Cezary Król opowie o prześladowaniach społeczności żydowskiej, a także innych grup, w tym Sinti i Romów, osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, świadków Jehowy, homoseksualistów.

Omówiona zostanie również polityka nazistowska wobec mniejszości etnicznych na przykładzie Polaków w Trzeciej Rzeszy, a następnie na okupowanych ziemiach Polski.

Prof. Eugeniusz Cezary Król - historyk, politolog i tłumacz niemieckiej literatury historycznej. Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorem m.in. książki "Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945" oraz tłumaczem obszernego wyboru fragmentów z Dzienników Josepha Goebbelsa.

Wydarzenie odbywa się z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

Cykl działań ?Swój-obcy-inny. Muzeum wobec stereotypów? realizowany jest w ramach projektu ?Żydowskie dziedzictwo kulturowe?, komponent ?Oblicza różnorodności?.
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej