Going. | Wystawa "Polskie Malarstwo Historyczne I Batalistyczne" - Muzeum Lubelskie

Wystawa "Polskie Malarstwo Historyczne I Batalistyczne"

01:00 | Piątek, 1 stycznia 2010

Muzeum Lubelskie

Sztuka

TBA

TBA

Jest to niewielka wystawa niespełna 30 obrazów wybranych pod kątem tematycznym i prezentowanych według chronologii wydarzeń. Pośród tych wydarzeń najważniejsze to: obrona Częstochowy (1655 r.), odsiecz wiedeńska (1683 r.), bitwa pod Raszynem (1809 r.), odwrót armii napoleońskiej spod Moskwy (1812 r.), bitwa pod Stoczkiem (1831 r.), sceny z wojny polsko-bolszewickiej (1919-21). Obok obrazów bitew prezentowane są portrety wodzów, m. in.: króla Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, gen. Henryka Dąbrowskiego. Wartość artystyczna płócien ma tu znaczenie drugorzędne, dlatego obrazy cenionych malarzy, takich jak Jan Krzysztof Damel, Józef Polkowski, Wojciech Kossak sąsiadują z pracami mało znanych autorów i anonimowymi kopiami. Wystawę otwiera portret króla Stefana Batorego (kopia XIX-wieczna wg oryginału M.Kobera) a zamyka konny wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego autorstwa Kazimierza Merkiewicza.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej