Going. | Wystawa "Sztuka Ludowa Regionu Lubelskiego" - Muzeum Lubelskie

Wystawa "Sztuka Ludowa Regionu Lubelskiego"

01:00 | Piątek, 1 stycznia 2010

Muzeum Lubelskie

Sztuka

TBA

TBA

Wystawa poprzez prezentację eksponatów z zakresu garncarstwa, tkactwa, kowalstwa, plastyki obrzędowej i zdobniczej (udostępnianej na wystawach czasowych), przy pomocy strojów i instrumentów ludowych oraz przedstawień rzeźbiarskich i malarskich z przełomu XIX i XX w. czy współcześnie żyjących twórców, przybliża kulturę i sztukę ludową Lubelszczyzny, regionu zróżnicowanego pod względem fizjograficznym, geograficznym i etnograficznym.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej