Going. | Wystawa "Galeria Malarstwa Polskiego Xx W." - Muzeum Lubelskie

Wystawa "Galeria Malarstwa Polskiego Xx W."

01:00 | Piątek, 1 stycznia 2010

Muzeum Lubelskie

Sztuka

TBA

TBA

Jest pierwszą w Lublinie po wojnie prezentacją zbiorów malarstwa współczesnego, stanowiącego własność Muzeum Lubelskiego. Celem tej ekspozycji jest ukazanie historii współczesnego malarstwa polskiego w oparciu o obrazy do tej pory nieznane lub rzadko prezentowane na czasowych wystawach tematycznych. Umożliwiaja ona przegląd najważniejszych zjawisk zachodzących w malarstwie polskim XX wieku w ujęciu chronologiczno-problemowym. Autorami eksponowanych prac są artyści czterech pokoleń, wywodzący się z różnych środowisk – krakowskiego, warszawskiego, lwowskiego, wileńskiego i łódzkiego. Najstarsi z nich tworzyli jeszcze na przełomie XIX i XX wieku – najmłodsi tworzą do dziś.
Wystawę otwierają malarze, których twórczość stanowi pomost między tradycjami malarstwa XIX wieku a awangardą wieku XX. Są to m.in. Olga Boznańska, Alfons Karpiński, Wojciech Weiss i Wojciech Kossak. Nowe tendencje w sztuce reprezentują artyści dwudziestolecia m.in. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Zbigniew Pronaszko, Eugeniusz Zak i Tadeusz Pruszkowski, skupieni w takich ugrupowaniach jak Formiści, Rytm, Bractwo św. Łukasza. Najpełniej prezentowany jest ulegający stałej ewolucji kierunek zwany koloryzmem, z Komitetem Paryskim na czele. Ten rodzaj malarstwa reprezentuje m.in. Jan Cybis, Zygmunt Waliszewski, Eugeniusz Eibisch i Piotr Potworowski.
Okres powojenny malarstwa polskiego to różnorodne postawy artystyczne i wiele rodzajów plastycznego działania. Czołowych twórców tego okresu reprezentują m.in. Maria Jarema, Tadeusz Kantor i Jan Lebenstein. Ekspozycję zamykają prace Jana Dobkowskiego, Ryszarda Winiarskiego, Jerzego Rosołowicza. Łącznie Galeria Malarstwa Polskiego XX wieku prezentuje 130 obrazów 75 artystów, którzy znaleźli stałe miejsce w historii sztuki polskiej XX wieku.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej