Going. | Wystawa Stała: Galeria Malarstwa Polskiego Xvii-Xix W. - Muzeum Lubelskie

Wystawa Stała: Galeria Malarstwa Polskiego Xvii-Xix W.

01:00 | Piątek, 1 stycznia 2010

Muzeum Lubelskie

Sztuka

TBA

TBA

Galeria zawiera blisko 140 obrazów. Wnętrze podzielone jest przestrzennie i kolorystycznie na trzy części odpowiadające kolejnym okresom historycznym. Prezentację rozpoczyna malarstwo polskiego baroku połączonego z okresem stanisławowskim – głównie portrety, z których najstarszy to XVII-wieczny portret królowej Bony. Odmiennością kształtu zwracają uwagę portrety trumienne – specyficznie polska odmiana wyrosła z kultury sarmackiej. Nurt europejski reprezentują dzieła powstałe w kręgu dworu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na czele z portretem królewskim w stroju koronacyjnym autorstwa Marcello Bacciarellego. Następną część zajmuje malarstwo XIX wieku: od klasycyzujących portretów, poprzez romantyczne pejzaże i sceny historyczne do obrazów rodzajowych utrzymanych w duchu realizmu. Są tu dzieła znanych i cenionych malarzy, takich m.in. jak: Piotr Michałowski, Artur Grottger, January Suchodolski, Franciszek Kostrzewski, Józef Brandt, Wojciech Gerson, Zygmunt Ajdukiewicz, nad którymi dominuje Unia lubelska Jana Matejki.
Galerię zamyka prezentacja malarstwa okresu modernizmu, w której eksponowane miejsce zajmują symboliczne w treści obrazy Jacka Malczewskiego. Obok nich podziwiać można dzieła artystów, którzy czerpiąc wzory ze współczesnej awangardy rozwijali je w styl indywidualny, osiągając przy tym wyżyny mistrzostwa. Są tu nazwiska powszechnie znane: Leon Wyczółkowski, Konrad Krzyżanowski, Olga Boznańska, Władysław Podkowiński, Jan Stanisławski, Stanisław Wyspiański, Julian Fałat, Apoloniusz Kędzierski.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej