Going. | Wystawa "Wyżyna Lubelska" - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Na wystawę skłądają się:
1. Wiatrak z Zygmuntowa - wiatrak typu holenderskiego
2. Kuźnia z Urzędowa - zbudowana została w 1915 r. na przedmieściu Bęczyn przez miejscowego cieślę Stanisława Gozdalskiego dla kowala Jana Wyrostka, który użytkował ją w latach 1915-1940.
3. Kapliczka z Kolanówki
4. Zagroda z Urzędowa - składa się z chałupy z przylegającym tzw. małym okólnikiem, dużego okólnika i piwnicy ziemnej.
5. Studnia z Błażka reprezentuje typ studni kołowrotowej z kołem „deptanym”.
6. Zagroda z Niemiec - tworzą ją: chałupa z przyległą piwnicą murowaną, budynki gospodarcze i kurnik drewniany.
7. Zagroda z Żukowa - wielobudynkowa zagroda z Żukowa, o luźnej zabudowie, należy do typowych siedlisk, które od 2 poł. XIX w. powszechnie występowały na terenie Lubelszczyzny.
8. Chałupa z Tarnogóry - to najstarszy obiekt w sektorze Wyżyny Lubelskiej. Między drogą przez muzealną wieś a chałupą założony jest ogródek kwiatowy, ogrodzony płotem plecionym z chrustu.
9. Olejarnia z Bogucina.
10. Zagroda z Żabna składa się z wolno stojącej chałupy od strony drogi i okólnika gospodarczego w głębi siedliska.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej