Going. | Wystawa "Roztocze" - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Na wystawę skłądają się:
1. Chałupa z Gozdu Lipińskiego - zbudowana została w 2 poł. XIX w. przez niezamożną, ukraińską rodzinę Łaszczyhów.
2. Kapliczka z Korytkowa Dużego
3. Zagroda z Korytkowa Dużego - drewniana, szerokofrontowa chałupa węgłowa, zbudowana w 1798 r., jest jedną z nielicznych XVIII-wiecznych chałup, w której nie zmieniono pierwotnego rozplanowania wnętrza i funkcji pomieszczeń.
4. Piwiarnia z Siedliszcza
5. Reprezentacyjna brama wjazdowa do majątku Krychowskich
6. Zagroda z Teodorówki prezentuje jeden z ciekawszych typów wiejskiej zabudowy drewnianej. Należy do typu okólników mieszkalno-gospodarczych występujących na Lubelszczyźnie w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku.
7. Zagroda z Bukowej - siedlisko z Bukowej jest typowym przykładem wielobudynkowej zagrody chłopskiej o luźniej zabudowie z rejonu biłgorajskiego, występującej tam w okresie od 2 poł. XIX do poł. XX wieku.
8. Kuźnia z Ciosm - reprezentuje typowy dla polskich kuźni XIX - 1 poł. XX w. przykład budynku wąskofrontowego, podcieniowego.
9. Greckokatolicki zespół sakralny z cerkwią z Tarnoszyna - Cerkiew z Tarnoszyna, dzwonnica z Lubyczy-Kniazie oraz cmentarz przycerkiewny i kapliczka ze Słobody, tworzą w Muzeum Wsi Lubelskiej zespół sakralny greckokatolicki.
10. Zagroda z Lipiny Nowej - zagroda złożona z: budynku mieszkalno-gospodarczego, piwnicy murowanej, drewnianego ustępu, nieogrodzona.
11. Zagroda z Huty Dzierążyńskiej - zagroda złożona z: chałupy, budynku inwentarsko-gospodarczego zw. oborą, piwnicy drewniano-ziemnej i stodoły.
12. Zagroda z Błonia - zagroda złożona z: chałupy, okólnika gospodarczego i studni korbowej.
13. Kapliczka ze Słobody

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej