Going. | Wystawa "Powiśle" - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Na wystawę składają się:
1. Pień dębu z krzyżem z Dzbenina
2. Zagroda z Chrząchowa - zagroda złożona z: chałupy i stodoły dokomponowanej z gospodarstwa St. Przychodnia z Braciejowic na wzór oryginalnej niezachowanej, ubikacji, studni korbowej, psiej budy i kopca na ziemniaki.
3. Zagroda z Janiszowa - zagroda złożona z: posadowionych chałupy i budynku gospodarczego ze stajnią, oborą, stodołą, komórką, szopą i poddachem, oraz chlewik przewidziany do rekonstrukcji, na posesji jest również studnia, piwnica ziemna, bróg.
4. Zagroda z Brzezin - zagroda składa się z: chałupy drewnianej węgłowej, z wydzieloną z sieni stajnią i chlewikiem, wybudowanej w 1789 r., stodoły z wydzieloną wewnątrz oborą, wybudowanej w 2 poł. XIX w., piwnicy kamienno-ziemnej i studni z żurawiem.
5. Zagroda z Głodna - zagroda złożona z: chałupy (lata ok. 1880-1890), zabudowań gospodarczych w formie zwartej, zwanych okólnikiem, złożonych ze stodoły z dwoma podwieszonymi gołębnikami, zabudowań gospodarczych, zwanych chlewikami, złożonych z trzech wyodrębnionych budynków połączonych dwoma poddachami: obory, spichlerza z dwoma stajniami i chlewikiem oraz dwuwnętrznego chlewika. W zagrodzie podwórze było brukowane „kocimi łbami”. Poza zwartą zabudową stoi murowany chlew, murowana piwnica i studnia z żurawiem. Druga piwnica murowana stoi za stodołą.
6. Kapliczka z Leszczyny
7. Kapliczka ze Żmijowisk
8. Most na rzece Czechówce
9. Zagroda z Karczmisk - zagroda złożona z: chałupy (wybudowanej w 1748 r.), stodoły z komorą, obory murowanej, piwnicy ziemnej. Przed chałupą ogródek kwiatowy wygrodzony płotem sztachetowym.
10. Zagroda z Kaliszan - zagroda złożona z: chałupy, stodoły, drewnianego budynku inwentarskiego, z chlewem, pomieszczeniem na sieczkarnię i poddachem-wozownią, budynek gospodarczy murowany składający się z obory-stajni i spichlerza z podpiwniczeniem, ustępu drewnianego, studni na korbę.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej