Going. | Wystawa "W Przełomowej Dolinie Środkowej Wisły" - Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym

Wystawa "W Przełomowej Dolinie Środkowej Wisły"

01:00 | Wtorek, 1 lutego 2011

Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym

Sztuka

10 zł

10 zł

Wystawa w formie panoramy prezentuje wyjątkowe walory jednego z najpiękniejszych odcinków największej z polskich rzek, w szczególności zaś przebogaty świat ptaków. Charakterystyczną cechą przełomu rzeki jest stosunkowo wąska, nie przekraczająca tu 1 km szerokości dolina, głęboko wcięta w skalne podłoże, o wysokich stromych zboczach. Pomimo dokonania szeregu zabiegów hydrotechnicznych, Wisła do dziś w znacznym stopniu zachowała charakter rzeki dzikiej, o czym świadczyć może jej zmienny nurt oraz liczne starorzecza i wyspy. Rzekę zamieszkuje coraz bogaty świat niewielkich zwierząt bezkręgowych. Występują tu także liczne gatunki ryb, spotkać można również przedstawicieli płazów i gadów. Jednak na szczególną uwagę zasługują ptaki gniazdujące i żerujące w dolinie Wisły, odbywające nią wiosenne i jesienne wędrówki, bądź tu zimujące. Widoczna na zdjęciu, porośnięta trawą Krowia Wyspa stanowi rezerwat ptactwa wodnego. Jest to prawdziwy ptasi raj.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej