Going. | Wystawa "Judaika" - Muzeum Sztuki Złotniczej - Oddział Muzeum Nadwiślańskiego

Kolekcja obrazująca najważniejsze typy kultowych sreber żydowskich nie legitymuje się co prawda dawnością – obiekty pochodzą przeważnie z XIX w. – jest jednak przez swoją kompletność jednym z ciekawszych zespołów wystawy. Prezentowane są zarówno srebra związane z kultem synagogalnym, jak i domowym. Z tym pierwszym wiąże się tzw. klej kodesz (naczynia święte) czyli zespół srebrnych ozdób Tory, w skład którego wchodzą: Keter Tora – korona wieńcząca zwój pergaminowy z tekstem Pięcioksięgu w czasie święta Simchat Tora, Rimmonim (jedna z pary) – ozdobne sterczyny nakładane na drzewce zwoju, Tass – tarcza zawieszana na Torze, Jad – wskazówka, którą wodzono wzdłuż wierszy w trakcie czytania Tory w synagodze.
Sprzęty związane z domowymi uroczystościami religijnymi i świętami, reprezentują: kubki, pucharki i kieliszki kidduszowe, z których m.in. pito wino, po odmówieniu nad nim błogosławieństw uświęcających rozpoczęcie i zakończenie szabatu. Także licznie prezentowane są na wystawie balsaminki używane w trakcie wieczerzy kończącej szabat. Podczas tej uroczystości w domach żydowskich unosił się zapach wonnych ziół, którymi te naczynka były wypełnione. W świecznikach szabasowych zapalano świece w trakcie uroczystych posiłków w czasie szabatu. Ze świętem Chanuki związana jest kolekcja ośmiopalnikowych lamp chanukowych, zapalanych w domach po zachodzie słońca przez osiem kolejnych dni święta.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej