Going. | Wystawa Złotnictwa Dawnego - Muzeum Sztuki Złotniczej - Oddział Muzeum Nadwiślańskiego

Wystawa liczy ok. 690 szt. obiektów. Zgromadzone są niemal wyłącznie obiekty sygnowane, i to sygnowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Co w efekcie prowadzi do ustalenia autorstwa, czasu i miejsca powstania. Zważywszy fakt, że sygnowanie wyrobów dawnego złotnictwa polskiego nie było zjawiskiem powszechnym, tego rodzaju dobór obiektów podnosi wyraźnie wartość naukową kolekcji.
Autorów polskich reprezentowanych w zbiorze jest ponad 200, w tym 1/3 stanowią złotnicy warszawscy, natomiast mistrzów zagranicznych reprezentowanych jest ponad 50-ciu. Ośrodki krajowe reprezentowane są niemal wszystkie z pośród znaczniejszych, zagraniczne zaś te, które miały szczególny wpływ na polskie złotnictwo, jak to: Paryż, Berlin, Wiedeń, Moskwa, Petersburg itd.
Celem zbioru sreber polskich jest zademonstrowanie ciągłości i historycznego rozwoju złotnictwa na naszych ziemiach w pełnym wymiarze, bez pominięcia nawet okresów upadku.
Czasowo kolekcja złotnictwa dawnego zamyka się pomiędzy 2 poł. X w. a początkiem XX w. obejmując ostatnie 1000 lat dziejów złotnictwa europejskiego.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej