Going. | Reorientacje - Bar Studio

Są w Polsce, pochodzą z Orientu - co o nas myślą?
Izrael / Japonia / Syria / Tybet / Polska w ramach cyklu REORIENTACJE.

W dyskusji udział wezmą:
prof. Shoshana Ronen
dr Thupten Chashab
dr George Yacoub
sensei Tsuneo Okazaki

Podczas kolejnego spotkania z serii REORIENTACJE zatytułowanego "Są w Polsce, pochodzą z Orientu - co o nas myślą?" będziemy rozmawiać o tym,
co myślą o Polsce i Polakach osoby pochodzące z Izraela, Japonii, Syrii
i Tybetu. Zapytamy, jak czują się w Polsce? Czy z Ich perspektywy Polska
jest miejscem egzotycznym? Co im się tu podoba, a co Ich irytuje,
rozśmiesza bądź zaskakuje? Zastanowimy się również, czy nasz kraj Ich
ogranicza, a może obdarza możliwościami. Co widzą w nas, czego my nie
dostrzegamy i wreszcie czego nie rozumieją.
___________________________________________________

PS. nie daj się zwieść / sięgnij do źródeł / myśl / zaufaj nauce

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej