Going. | Spectral Score - MÓZG Warszawa

SpectralScore to projekt muzyczny z pogranicza muzyki komponowanej i improwizowanej, z kluczową (acz transparentną) rolą technologii cyfrowej. Podstawą projektu jest oprogramowanie stwarzające środowisko dla nowej formy interakcji improwizującego solisty z kameralnym zespołem. Na podstawie analizy spektralnej brzmienia improwizującego instrumentu, Spectral Score generuje w czasie rzeczywistym interaktywną partyturę, która wyświetlona na ekranie z
niewielkim opóźnieniem odgrywana jest przez czytających a vista muzyków. Tym samym powstaje bogaty harmonicznie akompaniament, podążający za improwizatorem.

Powstała muzyka posiada cechy zarówno muzyki komponowanej, jak i improwizowanej. Mimo centralnej roli oprogramowania, docelowy dźwięk ma charakter w pełni akustyczny, cyfrowo generowane są jedynie struktury dźwiękowe.

Podczas koncertu kilkuosobowego "Spectral Score Ensemble" (Mikołaj Pałosz, Michał Górczyński, Bolek Jezierski, Lena Romul, Przemek Daniłowicz, Krzysztof Cybulski, Piotr Zalewski) każdy z wykonawców zaimprowizuje krótki utwór, z akompaniamentem pozostałych instrumentalistów, czytających a vista generowany w czasie rzeczywistym zapis nutowy.

Spectral Score był prezentowany dotychczas przed publicznością podczas festiwalu Kultura 2.0 w Warszawie, oraz w audycji "Bita Godzina" E. Szczecińskiej w programie II Polskiego Radia, poświęconej projektowi w całości.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej