Going. | Historia jako pole bitwy - państwomiasto

Historia jako pole bitwy

18:00 | Wtorek, 3 lutego 2015

państwomiasto

Spotkanie

Free

Free

Janicka, Sowa, Pakier, Wielgosz:Jaka jest rola przeszłości w życiu publicznym? Debata wokół książki Enzo Traverso ?Historia Jako pole bitwy?.

Odwołując się do książki Enzo Traverso ?Historia jako pole bitwy? i osadzając tezy jej autora w polskim kontekście podczas organizowanego spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytania o rolę przeszłości w naszym życiu publicznym.

Polityka historyczna budzi wielkie namiętności nie tylko w Polsce. W świecie wywłaszczonym z utopii rośnie rola przeszłości. Siły polityczne, instytucje publiczne, reżimy władzy coraz częściej szukają w niej legitymizacji swych działań. Sposób w jaki funkcjonuje pamięć zbiorowa i użytek jaki czynimy z dyskursu historiograficznego nie są zatem neutralne ani niewinne.

W swojej książce Enzo Traverso śledzi transformacje zachodniej historiografii w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci. Rekonstruuje spory toczone wokół rewolucji Francuskiej 1789 r. i Rosyjskiej 1917 r., faszyzmu, nazizmu i komunizmu, totalitaryzmu i imperializmu, Holocaustu i ruchu oporu. Sposób w jaki zmieniało się dominujące spojrzenie na te wydarzenia i fenomeny dziejowe odzwierciedla, i wzmacnia ewolucję ideologiczną społeczeństw europejskich. Coraz bardziej konserwatywna, niechętna tradycjom demokratycznym wizja historii, która dominuje w głównym nurcie debaty publicznej dostarcza dziś uzasadnienia dla autorytarnych projektów politycznych. Traverso stara się zarysować alternatywę dla takiego sposobu uprawiania i instrumentalizowania historii.

W debacie udział wezmą:
- Elżbieta Janicka - Instytut Slawistyki PAN
- Jan Sowa - Instytut Kultury UJ
- Małgorzata Pakier - Muzeum Historii Żydów Polskich

Prowadzenie:
Przemysław Wielgosz - Le Monde doplomatique - edycja polska

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej