Going. | Brytan-Bryś - Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Czytanie sceniczne bodaj najmniej znanej i najrzadziej granej komedii Aleksandra Fredry "Brytan-Bryś". Tekst ten napisany w drugiej połowie lat 60. XIX wieku, to polityczna satyra pełna niechęci i odrazy do partyjniactwa. Nawiązuje do osiemnastowiecznych bajek ukazujących ludzkie wady pod maskami zwierząt, ale ma ostrze Folwarku zwierzęcego George?a Orwella. Jej czytanie w Instytucie Teatralnym przygotowuje Paweł Passini.

FREDRO. NIKT MNIE NIE ZNA ? cykl czytań scenicznych jest kolejnym krokiem ? po zorganizowanej w Instytucie Teatralnym w grudniu 2013 roku konferencji naukowej ? na drodze do wyjścia poza zaklęty krąg Fredrowskich arcydzieł. Mamy przekonanie, że to najlepszy sposób, by w praktyce sprawdzić, jakie są warunki skuteczności scenicznej tych tekstów. By wypróbować, czy i jak dziś można na scenie uruchomić maszynerię Fredrowskich komedii.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej