Going. | Obywatele "sławetni" i obywatele "niewierni" - Żydowski Instytut Historyczny

Obywatele "sławetni" i obywatele "niewierni"

11:00 | Wtorek, 10 lutego 2015

Żydowski Instytut Historyczny

Inne

Free

Free

Przemiany zachodzące w Gąbinie w II połowie XVIII w. są dobrym przykładem trwa-jącego ówcześnie w wielu polskich miastach procesu upodobniania sytuacji prawnej oraz pozycji społecznej mieszczan i Żydów. Jednakże gąbińscy mieszczanie nadal traktowali ludność żydowską jako współmieszkańców drugiej kategorii. Wynikało to zarówno z fak-tu, że posiadała ona tylko część praw przysługujących mieszczanom, jak i z odmienności wyznania. Podział obywateli na ?sławetnych? i ?niewiernych? odwoływał się do głęboko zakorzenionych, religijnych uprzedzeń, żywionych przez chrześcijan wobec wyznawców judaizmu. Rywalizacja między chrześcijańskimi i żydowskimi przedstawicielami tych samych profesji wpisywała się w wyznaniową odmienność antagonistów, co dodatkowo utrwalało niechęć i utrudniało integrację obu społeczności.

Seminarium Pracowni Varsavianistycznej
Prowadzenie dr Paweł Fijałkowski

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej