Going. | Wystawa "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej" - Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Wystawa "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"

00:00 | Sobota, 26 stycznia 2013

Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Sztuka

12 zł

12 zł

Wystawa prezentuje nieznaną dotąd szerzej kolekcję ikon, która jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zbiorów malarstwa cerkiewnego w Europie Środkowej.

Znajdują się tu przede wszystkim dzieła pochodzące z południowo-wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej. Najważniejszą część zbioru stanowią bezcenne ikony piętnasto- i szesnastowieczne z rejonu Karpat, określane także jako zachodnioruskie.

Na wystawie można również oglądać ikony z okresu nowożytnego, z XVII i XVIII wieku, w których widoczne jest oddziaływanie wzorów renesansowej i barokowej sztuki zachodnioeuropejskiej, nasilone zwłaszcza po przyjęciu przez cerkiew prawosławną w Polsce unii z Rzymem w roku 1596.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej