Going. | Wystawa główna 24. MBP - Muzeum Plakatu w Wilanowie

Wystawa Główna 24. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie.

Decyzją Jury Złoty Medal trafił do Wiesława Rosochy za plakat towarzyszący własnej wystawie artysty w Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Projekt niesie bardzo silny przekaz dotyczący zarówno twórczości Rosochy, jak i zjawiska plakatu. Warstwowo zarysowane sylwetki sugerują na przykład seryjność, która cechuje to medium, a zwrócenie uwagi widza na oczy podkreśla znaczenie zmysłu wzroku. Rosocha robi ewidentny ukłon w stronę modernistycznej awangardy, ale równocześnie wyznacza nowy, subtelny ton za sprawą zabiegu użytego wobec faktury oraz sposobu, w jaki nakreślono oczy. Kształt głowy wraz z czcionką tworzą piękną kompozycję.

Międzynarodowe Biennale Plakatu (MBP), było pierwszym w świecie tego typu konkursem otwartym, który stawiał sobie za cel konfrontację tradycji ?polskiej szkoły plakatu? z realizacjami obcymi. Równocześnie intencją pomysłodawców była szeroko pojęta manifestacja plakatu jako medium kreacji autorskiej. Elitarny charakter wystawy, ugruntował autonomię tej dyscypliny artystycznej w ramach projektowania graficznego. Początkowo obecny aspekt ideologiczny, demonstrujący propagandową funkcję plakatu rozumianego jako instrument perswazji społecznej, ulegał stopniowo zanikowi. W jego miejsce pojawiła się swobodna ekspresja artystyczna, sprzyjająca umacnianiu pozycji tej dyscypliny. Tym samym MBP stało się najpoważniejszym forum wymiany idei artystycznych. Taki charakter zachowuje także współcześnie. Sprzyja eksploracji możliwości wyrazowych i kreacyjnych plakatu oraz określa zakres penetracji granic formalnych tego gatunku poprzez niekonwencjonalne eksperymenty natury estetycznej.

Tym samym impreza ta ma wyjątkowo wysoki status jako rywalizacja ściśle artystyczna. Jednocześnie ? i to przesądza o jego wizualnej atrakcyjności - stanowi swego rodzaju plastyczny leksykon wiedzy o świecie współczesnym w interpretacji grafików, którym nieobojętna jest percepcja obecnych w nim zjawisk i faktów.

W rankingach podobnych konkursów, MBP ma niekwestionowaną pozycję lidera i jest pozycjonowane na samy szczycie hierarchii.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej