Going. | Wystawa "Sztuka Sakralna od XIII do XX Wieku" - Muzeum Archidiecezjalne

Wystawa "Sztuka Sakralna od XIII do XX Wieku"

00:00 | Sobota, 26 stycznia 2013

Muzeum Archidiecezjalne

Sztuka

5 zł

5 zł

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły od początku swego istnienia gromadzi zbiory sztuki sakralnej od średniowiecza po czasy współczesne. Aktualna ekspozycja jest prezentowana od 2001 r. i została podzielona na cztery zasadnicze działy: rzeźba, malarstwo, złotnictwo i tkaniny.
Najcenniejszym dziełem, którym może się poszczycić muzeum, jest najstarsze polskie malowidło, pochodzące z poł. XIII wieku z Dębna Podhalańskiego i przedstawiające dwie święte niewiasty: śś. Katarzynę Aleksandryjską i Agnieszkę (tzw. Święte z Dębna).
Rzeźba eksponowana w muzeum sięga XIV i XV w. Są to w większości figury tzw. Pięknych Madonn, utrzymane w tzw. stylu łamanych szat (m.in. Madonna z Dzieciątkiem Czulic (ok. 1400) czy Ludźmierza (ok. 1420). Muzeum posiada również bogaty zbiór rzeźby ołtarzowej z XVII i XVIII w. Z działu złotnictwo, na uwagę zasługują kielichy mszalne, a zwłaszcza bogato zdobiony kielich z Nowej Góry z pocz. XVI w., a także monstrancja z łódką i kadzielnicą z Zielonek i Korzkwi z I poł. XVII w. i relikwiarz św. Stanisława Kostki z ok 1783 r.
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie przechowuje imponujący zbiór szat liturgicznych, liczący przeszło 1000 obiektów, sięgających swym pochodzeniem nawet XIV i XV w.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej