Going. | Wystawa "Teresa Stankiewicz. Malarstwo" - Muzeum Archidiecezjalne

Wystawa "Teresa Stankiewicz. Malarstwo"

00:00 | Sobota, 26 stycznia 2013

Muzeum Archidiecezjalne

Sztuka

5 zł

5 zł

Teresa Stankiewicz to artystka o wyjątkowej wrażliwości na kolor i treści zawarte w dziełach. Studia artystyczne ukończyła na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1954 r., pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pronaszki. Od samego początku swej działalności Teresa Stankiewicz brała czynny udział w wystawach zbiorowych, które miały miejsce m.in. w kościołach: św. Brygidy w Gdańsku czy OO. Dominikanów w Krakowie. Jej prace znajdziemy także poza granicami kraju, np. w Katedrze Lwowskiej czy w Domu Diecezjalnym w Linz (Austria). Oprócz malarstwa sztalugowego Teresa Stankiewicz uprawia sztukę wykonywania witraży i polichromii sakralnych.
Tematykę obrazów Teresy Stankiewicz, przechowywanych w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, można podzielić na trzy cykle: chrystologiczny, świątyń i klasztorny. Pierwszy cykl to obrazy ukazujące Chrystusa w różnej postaci: na krzyżu lub w znaku. Drugi dotyczy świątyń - obiektów, które istniały od początku istnienia ludzkości i dzięki, którym podtrzymywana jest ziemia. Cykl klasztorny dotyczy miejsc magicznych, gdzie wyczuwa się moc przenikania do wnętrza człowieka.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej