Going. | Wystawa stała w Muzeum Armii Krajowej - Muzeum AK im. Gen. E. Fieldorfa

Wystawa stała w Muzeum Armii Krajowej

00:00 | Sobota, 26 stycznia 2013

Muzeum AK im. Gen. E. Fieldorfa

Sztuka

13 zł

13 zł

Ideą ekspozycji stałej jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia czasów wojny, wraz z jego duchową genezą obejmującą Polskę międzywojenną oraz kształtem jego dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce.
Misją ekspozycji jest:
- ukazanie życia narodu, który pod okupacją niemiecką i sowiecką kontynuował byt państwowy w postaci Polskiego Państwa Podziemnego, jako fenomenu na skalę światową,
- ukazanie fenomenu Armii Krajowej jako części Polskich Sił Zbrojnych podległych Rządowi Polskiemu na Uchodźstwie i zarazem siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego,
- ukazanie osobistego wymiaru wojny poprzez losy poszczególnych osób ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy AK, ich postaw, motywacji i działań.
Zgodnie z przyjętym scenariuszem historycznym, nowoczesna ekspozycja - wzbogacona środkami multimedialnymi - jest podzielona na tematyczne przestrzenie wystawiennicze.
Na parterze zwiedzający może poznać historię II RP, przebieg kampanii wrześniowej i życie w obozach jenieckich oraz zobaczyć m.in. rekonstrukcję czołgu Vickers (zrobioną m.in. z oryginalnych części z czołgu zniszczonego w 1939 r.) oraz baraki dla jeńców.
Zasadnicza część wystawy dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej znalazła się na poziomie -1 (Polskie Państwo Podziemne, Służba Zwycięstwu Polski - Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa, Szkolenie wojskowe, Łączność, Kobiety - żołnierze, Biuro Informacji i Propagandy, Kwatermistrzostwo, Cichociemni, Wywiad, Dywersja i sabotaż, Partyzantka, Duszpasterstwo, Akcja "Burza" i Powstanie Warszawskie, Epilog - Zdradzona armia). Można tutaj nie tylko zobaczyć setki zdjęć i pamiątek, ale też zajrzeć do kadłuba brytyjskiego Halifaxa, który dokonywał zrzutów dla żołnierzy AK, obejrzeć replikę rakiety V-2 czy znaleźć się w ubeckim karcerze.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej